Closed

digitaliseringsstrateg

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Remote 75% 25% on site Kisa
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden söker en digitaliseringsstrateg som med stort engagemang och driv vill ta sig an uppgiften att ansvara för driftsättningen av e-tjänster i vår nya plattform Open ePlatform, hjälpa till att bygga upp vår kompetens och komma igång med processautomatiseringar i våra verksamheter.

Arbetet är operativt och taktiskt med strategiska inslag. Det kommer att drivas i nära samarbete med våra olika förvaltningar.

Uppdraget innebär bl.a.
Projektleda införandet av e-tjänster och andra automatiseringslösningar t.ex. RPA i kommunen
Tillsammans med förvaltningarna ta fram en roadmap och plan för införandet av e-tjänster
Leda driftsättning av e-tjänster
Tillsammans med förvaltningarna identifiera och prioritera bland processer som kan vara aktuella för automation i någon form
Inspirera, informera och utmana verksamheten kring nya sätt att jobba, digitalisering, automatisering m.m.
Delta i upphandling av ex. RPA-tjänst
Delta vid framtagning av arbetssätt kring kundens automatiseringsarbete
Vara ett stöd vid automatisering av processer t.ex. kartläggning av processer, ta fram business case/nyttorealisering, dokumentation m.m.
Löpande dokumentera uppdragets genomförande med avseende på resurs(tids?)åtgång, huvudsakliga aktiviteter och dess resultat, med skriftliga sammanställningar som redovisas till uppdragsgivaren månadsvis samt sammanfattas i slutrapport vid uppdragets upphörande.

Uppdraget kan också till viss del innehålla inslag av övergripande arbete med den strategiska utvecklingen av IT- och digitaliseringsfrågor i kommunen vid behov.

Uppdraget ställer krav på att konsulten självständigt kan utföra sina arbetsuppgifter och ställer också höga krav på initiativförmåga.

Konsulten förväntas löpande dokumentera uppdragets genomförande med avseende på tidsåtgång, huvudsakliga aktiviteter och dess resultat, med skriftliga sammanställningar som redovisas till uppdragsgivaren månadsvis samt sammanfattas i slutrapport vid uppdragets upphörande.

Top Skills
Nivå 3: 4-8 års erfarenhet inom området.
Kunskaper och erfarenheter av projektledning
Goda kunskaper och erfarenheter av att jobba med verksamhetsutveckling och digitaliseringsfrågor
Kunskap och erfarenhet av metoder runt processkartläggning, processutveckling och förändringsarbete
Konsulten är självgående och van att ta egna initiativ baserade på verksamhetens behov (lyhörd och pragmatisk)
Kunna förstå och förklara tekniska begrepp, lösningar, design och processer
Konsulten ska behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.

Meriterande med erfarenheter kring RPA, integrationer, e-tjänster