Closed

Cisco videoadm

Posted 11 months ago by Anthon Byberg
Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Beskrivelse av oppdragsgivers behov
Kriminalomsorgen står foran personellutskiftinger og har samtidig store oppgraderingsprosjekter og et pågående prosjekt for innføring av et nytt og moderne etatssystem. Dette er en del av en større digitaliseringssatsing hvor ulike system og komponenter utveksler data og informasjon. Det foregår mye digitaliseringsaktivitet generelt i kriminalomsorgen og det er gjort store steg de siste to årene. Det satses på digitalisering i hele sektoren, og det er et stort behov for integrasjoner mot politiet, domstolene, kriminalomsorgen og andre offentlige aktører som NAV. Samfunnsgevinsten er stor.

IKT har utviklet en helhetlig strategisk plattform for mål og tiltaksområder som skal bidra til å løfte kriminalomsorgen inn i det digitale skiftet. Modernisering av teknologi- og infrasturkturlandskapet er en avgjørende drivkraft i digitaliseringsarbeidet. Fleksibilitet, skalerbarhet, helhetlig sikkerhetsarkitektur iht NSM sine grunnprinsipper for IKT sikkerhet, kontrollert buk av private og nasjonale skyløsninger, samt utprøvende bruk av relevante teknologitrender er nedfelt som strategiske ambisjoner. MS Teams er valgt som kriminalomsorgens standard plattform for digitale videomøter. Endepunktene er for det meste Cisco endepunkter som administreres i Cisco Webex med en CVI på toppen for Teams funksjonalitet.

Stillingen inngår i IKT Fellestjenester som i dag består av 17 personer. Hele IKT består av 45 personer og er organisatorisk plassert i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Konsulenten vil rapportere til seksjonsleder IKT Fellestjenester, infrastruktur og applikasjonsforvaltning.

Vi ser etter en rådgiver som kan forvalte kriminalomsorgens videokonferanseutstyr og videobesøksløsning for innsatte.

Arbeidsoppgaver
Administasjon av kriminalomsorgens løsning for videobesøk for innsatte
Administrasjon av kriminalomsorgens videokonferanseutstyr i Cisco Webex

Du bør også ha erfaring fra ett eller flere av områdene under:
Kjennskap til NSM sine grunnprinnsipper for IKT sikkerhet
Digital Samhandling og AV utstyr
Av personlige egenskaper ser vi etter en konsulent som er selvgående,strukturert,og løsningsorientert. Du bør være fremoverlent av natur, være trygg på egen erfaring. Konsulenten må ha de riktige personlige egenskapene for å kunne etablere godt samarbeid og skape tillit i organisasjonen.
Kjennskap til nasjonale digitaliseringsstrategier- og arbeid i offentlig sektor er en stor fordel.

Top Skills
God kjennskap til Cisco video endepunkter, Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) og Cisco Webex
God kjennskap til Apple business manager, iPad, Meraki MDM og Pexip Infinity