Open

Senior Teknisk Koordinator Invånartjänster för Region Skåne

Posted 4 days ago by Anthon Byberg
Skåne
Apply Now

Apply for this job

Job Description

SDV (Skånes Digitala Vårdsystem) söker nu en teknisk projektledare/koordinator för att driva arbetet att utforma den tekniska implementationen av Invånartjänster och även agera koordinerande systemanalytiker inom programmet, tex för processer och arbetsflöden relaterade till tidbokning och patientkommunikation med hjälp av nationella tjänster 1177.se.
Uppdraget innebär att vara delaktig och drivande i krav och designarbeten, driva tekniska frågor inom området tillsammans med våra leverantörer. Vidare kommer man att skapa change requests och behöver förstå behov för regionalisering och anpassningar. Det ingår också i uppgiften leda demonstrationer och proof of concept-sessioner. Arbetet innebär även överlämning till förvaltning.

En teknisk projektledare/koordinator arbetar med att assistera förstudier, projekt och andra aktiviteter i design och lösningsförslag av IT-lösningar utifrån de krav och förutsättningar som är aktuella för respektive projekt samt existerande IT-tjänster. Den tekniska projektledaren balanserar projektets behov kontra de arkitekturella riktlinjer och regler som råder vid framtagande av lösningsförslag. Tidigare erfarenhet av att definiera och modellera IT krav inom sjukvård och kunskap inom teknikbehov för hälso- och sjukvårdssektorn är väsentligt och tidigare erfarenhet av att leda arbete med att definiera IT krav modellering av komplexa teknikprojekt samt hur dessa skall integreras mot andra system med hjälp av tex informationsmodellering, klassificering och flöden. Region Skåne efterfrågar en person som kan arbeta självständigt, även i direktkontakt med verksamheten. Med tanke på kundens förväntningar på leveranstider söker vi en person med tydligt fokus på leverans och förmåga att hantera flera aktiviteter parallellt. Det är önskvärt med insikt och förståelse för regionens verksamhet.
För att på bästa sätt kunna hantera denna roll krävs operativ erfarenhet av att driva och leda design och datainsamlingsarbete.
Stor förmåga att agera lösningsorienterat och flexibelt och kunna agera i olika miljöer med olika intressenter.

Region skåne ser gärna att du har följande erfarenhet och kompetens
Teknisk kunskap på en nivå som gör det möjligt att bedöma vilka tekniska lösningar som är mest lämpade för ändamålet
Erfarenhet ifrån arbetet inom SDV programmet
Erfarenhet av arbete i en internationell miljö med engelska som arbetsspråk
Goda ledaregenskaper och förmåga att hantera människor med både teknisk och verksamhetsmässig bakgrund
Starkt drivande och ger dig inte förrän du har löst din uppgift, och du driver genom att motivera och coacha dina medarbetare
Strukturerad och har ett starkt ordningssinne, samt förmåga att hantera ett logistiskt komplext projekt