Open

Senior projektledare för region skåne/Skånetrafiken

Posted 4 days ago by Anthon Byberg
Skåne
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Då nuvarande projektledare för program Pandora kommer att gå i pension under våren söker Skånetrafiken efter en efterträdare till denna tjänst. Projektet är startat, dokumentation, arbetsprocesser, organisation, risk-analyser mm är på plats.
Projektet är nu inne i en utvecklingsfas och förberedelse för implementering. Stort fokus behöver läggas på samarbete med Serviceresor för att säkerställa att lösningen uppfyller rätt behov och att medarbetarna hos Serviceresor är redo att använda den.

Viktigaste är att hålla samman helheten i programmet och leda så att alla drar åt samma håll. Att säkerställa att den digitala utvecklingen sker i samklang med verksamhetens behov samt att det digitala verktyg man tar fram sker i nära samarbete med en pågående process och kompetensutveckling hos Serviceresor

Du skall ha stor erfarenhet av att driva projektbaserad nyutveckling tillsammans med agil flödesbaserad utveckling. Detta kräver erfarenhet och pondus tillsammans med ett ödmjukt arbetssätt, en stor social förmåga och en erfarenhet av att hantera komplexa frågeställningar.  Du skall projektleda program Pandora med resurser från DoIT och i samarbete med övriga verksamheten, framför allt Serviceresor.

Top Skills
Måste kunna verka som en länk mellan projekt och styrgrupp
Vara en del av Innovations- & Projektledning 
Bidra till att utveckla hur Skånetrafiken som verksamhet kan arbeta med digital utveckling på ett tillfredsställande sätt – för både DoIT, AO Serviceresor och förvaltningen i stort.

Dokumenterad senior kunskap och erfarenhet inom
Projektleda agil utveckling, ex genom Scaled Agile Framework® (SAFe®) eller motsvarande
Certifierad Project Management Professional (PMP)® eller motsvarande 

Önskemål om erfarenhet inom Förändringsledning
Skånetrafiken bedriver ett IT-program med namn Pandora. Resultatet av programmet skall leda till ett nytt systemstöd för Affärsområde Serviceresor. Syftet med att införa ett nytt systemstöd för särskild kollektiv-trafik (färdtjänst, sjukresa, närtrafik och anropsstyrd trafik) är att ge förbättringar för kunden, vården, kommunerna, anställda på serviceresor, trafikföretagen och vår egen digital utveckling (DoIT). Dagens lösning uppfyller inte krav på pålitlighet, stabilitet, kostnadseffektivitet, driftsäkerhet, informationssäkerhet, användarvänlighet och utvecklingsbarhet, vilket kommer att ställas på en ny lösning.