Closed

Senior införandeledare SDV

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Lund
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Region Skåne implementerar med hjälp av Oracle Health ett digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. För mer information om programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

SDV söker nu en Införandeledare till Implementeringsteamet inom SDV Utrullning som tillsammans med teamet och de mottagande organisationerna (sjukhus, psykiatri och primärvårdsenheter inom såväl offentliga som privata utförare) ska driva den detaljerade planeringen, verifieringen och genomförandet av driftsättningarna av SDV.

Geografiskt utgår projektet från Medicon Village i Lund, driftsättningarna sker dock i hela Skåne varför resor inom regionen förekommer.

Du rapporterar till Teamlead/projektledare för Implementeringsteamet.
I rollen som Införandeledare kommer du att ha följande specifika ansvarsområden och arbetsuppgifter:

Roll utifrån mottagande organisationer
Tillsammans med Teamlead projektleda införandet av SDV hos Privata Vårdgivare eller annan mottagande organisation
Stödja utrullningsledningen och projektteamet efter behov med projektledning före, under och efter utrullningen av SDV
Stödja i arbetet med att förbereda den digitala vårdmiljön och mottagande organisationer
Vara en öppen och tillgänglig kanal in i SDV-programmet för frågor och dialog som rör utrullningen
Bidra med SDV-programmets perspektiv i diskussioner och planering hos mottagande organisationer
Bidra till att utrullningsprojektet hos mottagande organisationer har rätt förutsättningar att planera
Roll utifrån SDV programmet

Vara tillgänglig för mottagande organisationer för frågor och dialog som rör planering och utrullning av SDV
Säkerställa att identifierade och överlämnade aktiviteter som måste utföras i mottagande organisationer och i verksamheterna planeras och genomförs 
Företräda mottagarens perspektiv i diskussioner, planering och framtagande av material från SDV-programmet 
Säkerställa transparens och tillgänglighet av senaste information och dokumentation som rör utrullningen av SDV till mottagarna 
Vara kontakten mellan SDV-programmet och mottagande organisationers utrullningsprojekt under och efter driftstart fram till SDV-förvaltning tar över 

Säkerställa att material från SDV-programmet är enhetligt och anpassat till mottagaren 
Rollen kräver stor noggrannhet samt förmåga att snabbt sätta sig in i olika problemområden, prioritera och driva aktiviteter. För denna roll krävs en person med: 

Vana att jobba i större program/projekt med förmåga att hantera en komplex intressentmiljö 
Goda ledaregenskaper med ett stort driv och förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar 
Strukturerad med en pragmatisk och lösningsorienterad inställning 
God social kompetens och verbal kommunikationsförmåga 
Meriterande med tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom hälso- och sjukvård, förändringsarbete och större utrullningsprojekt/införande inom offentlig eller privat förvaltning.