Closed

Micro Focus Operations Bridge Manager

Posted 7 months ago by Anthon Byberg
Sverige
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget går ut på att stötta slutkunden i deras produktion och bistå med kompetens inom området.
Arbetet omfattar utredningar inom området på hur de ska arbeta framåt, arkitekturarbete runt OBM, hur datan som kommer från olika källor ska hanteras, bistå i pågående drift och utveckling.

Top Skills
Djup kunskap om den produkt vi efterfrågar i distribuerad miljö.
Erfarenhet med andra motsvarande arbetsuppgifter med nämnda produkter
Erfarenhet av integrationer mellan MicroFocus produkter samt externa lösningar
Förståelse för komplexa och djupare orsakssammanhang och systemmiljöer
Erfarenhet av arbete på myndighet eller större organisation med med minst 5000 anställda
Erfarenhet av att arbeta med såväl Linux- som Windows-baserade servrar/tjänster
Erfarenhet av ett agilt arbetssätt 
Kunna tala och skriva på svenska, norska eller danska