Closed

Koordinator

Posted 3 weeks ago by Anthon Byberg
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Projekt 1 Koordinator 50%
Planera Site Survey
Skapa underlag (mall) för Site Survey
Planera (HW installation)
Uppdatera dokument (datum i planer etc: Teams mappen)
Boka besök med SDM
Lager SD-WAN utrustning
Beställa förbrukningsmaterial
Skicka förbrukningsmaterial till tekniker
Kontakt med företagets Dispatcher (mail & telefon)
Kontakt med SDM SE, DK, FI, NO (mail & telefon)
Kontakt med kund (mail & telefon)
Kontakt med företagets tekniker SE, DK, FI, NO (mail & telefon)
Koordinera utrullning i flertalet länder
Delta i projektmöte med kunder samt underleverantörer
Skapa uppdrag
Planera

Projekt 2 Koordinator 50%
Planera utrullning i butiker
Skapa underlag (mall)
Uppdatera dokument (datum i planer etc: Teams mappen)
Boka installationer med butik
Boka installationer med dispatcher/tekniker
Lager utrustning
Beställa förbrukningsmaterial
Skicka förbrukningsmaterial till tekniker
Kontakt med företagets dispatcher (mail & teleon)
Kontakt med butiker/kontor fler länder (mail & telefon)
Kontakt med kund (mail, telefon & möten)
Kontakt med företagets tekniker SE, FI, NO (mail & telefon)
Koordinera utrullning i flertalet länder
Delta i projektmöte med kund
Skapa uppdrag
Spara och uppdatera dokumentation