Closed

Fullstack Developer

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Helsingborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Framtagande av ett vidareutvecklat verktyg för kontinuerlig kunskapsuppföljning av gymnasieelever.
Gymnsaieskolan har under fem läsår arbetat med ett förenklat verktyg för detta.
Under VT21 har en pilot genomförts med syfte att utveckla, förenkla verktyget samt till att integrera utvecklingssamtal med TM (Tychometern) och skapa ett interaktivt verktyg med hjälp av kommentarsmöjlighet.
Verktyget involverar lärare, elever, vårdnadshavare, EHT och rektorer.
Nästa steg är nu att skala upp och bygga ut verktyget så att hela skolan kan nyttja det och framöver finns en önskan att alla gymnasieskolor i stadens regi kan använda det.
I dagsläget finns en kravspecifikation och bilder som beskriver verktyget (se bifogat).
I kombinationer med detta behövs beskrivningar och presentationer av verktygets funktionalitet, genom lärare från skolan.

Beskrivning av rollen
Konsulten/konsulterna ska ta fram en digital produkt som går att använda på flera olika typer av enheter, med olika typer av användare (roller) inom skola.
Mjukvaruutveckling kring produkt/tjänst som ska synkronisera data från andra system, som används av skolan idag. Befintligt inloggningssystem som Helsingborgs stad använder ska nyttjas (AD-konto), samt även BankID (för exempelvis vårdnadshavare).
Användardata och kursdata ska synkroniseras/genereras utifrån befintligt administrativt system (Procapita).
En hel del utveckling kring UX och användargränssnitt.
Viktigt att produkten har ett väl fungerat och testat användargränssnitt (på olika enheter, t.ex. mobiltelefon, läsplatta, dator).
Elevdata ska lagras säkert, i någon form av databas som går att komma åt av många användare.
Systemet ska framöver kunna hantera flera tusen samtida användare (elever och lärare i Helsingborgs stad). Systemet ska dock testas på en skola först (ca 600 användare).
Säkerhet, gällande säker lagring och åtkomst av data, är av mycket stor vikt för produkten. Utvecklarna måste därför ha mycket goda kunskaper kring säker lagring och åtkomst av data gällande regler och lagar.

Top Skills
Databaser och säkerlagring av data (skola).
Synkronisering av data mellan olika system.
Användargränssnitt i olika enheter/operativsystem.
System som framöver ska kunna hantera flera tusen samtida användare.