Closed

Enterprise Datawarehouse Utvecklare

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Lund
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.
Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter.
Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig.
Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.

Region Skåne behöver ytterligare databasutvecklare för SDV Vårdproduktion arbete på regionens Informationsplattform.
Vi efterfrågar en självständig databasutvecklare med ett tydligt leveransfokus.
Informationsplattformen är ett regionalt Data Warehouse med främsta syfte att tillhandahålla verksamhetsdata för uppföljning, forskning och kvalitetsregister etc.
Uppdraget utgår från verksamhetens behov av data kopplat till skiftet av källsystem.
Efter analys och design sker utveckling, driftsättning och överlämning till förvaltning.

Top Skills
Arbetsuppgifterna omfattar projektarbete inom hela ETL- flödet från datafångst till laddning av data. Vi ser följande profil;
Dataintegration, ETL/SQL
Databashantering, DBA
Självständig, drivande och flexibel
Leveransfokus

Meriterande
BI-utvecklare
God kännedom kring testning av dataintegrationsflöde

Denna person kommer att få ett tydligt tekniskt ansvar för arbetet med utveckling mot leverans och driftsättning av beställd funktionalitet.
Vi efterfrågar en person som kan arbeta självständigt både inom teamet och i direktkontakt med verksamheten. Vi söker en person med tydligt fokus på leverans och förmåga att hantera flera aktiviteter parallellt.
Det är önskvärt med insikt och förståelse för regionens verksamhet.

Önskad kompetens
Mycket goda kunskaper inom SQL Server 2012, 2017 plattformen och T-SQL programmering (absolut krav)
Goda kunskaper av utveckling i SSIS eller andra ETL-verktyg.
Goda kunskaper inom datamodellering
Dokumenterad erfarenhet av SQL-utveckling

Meriterande
Dokumentation för att underlätta förvaltning av datalagrets arkitektur
Erfarenhet av Azure DevOps, MDS, SCRUM
Certifiering på SQL Server
Erfarenhet av TFS