Closed

Data Scientist

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Varje dag reser 300 000 människor med Skånetrafiken.
Vi arbetar hårt för att göra vår trafik attraktiv och få fler att resa hållbart. En viktig pusselbit i att bli punktligare och effektivare är hur vi hanterar och analyserar vår data.
Skånetrafikens Analysplattform lagrar data från olika källor i ett data warehouse och presenterar sedan information via BI applikationer mot användaren.
Skånetrafiken har därför behov av kompetens inom Data Warehouse (DW) och Business Intelligence (BI) för att ha bra framdrift för att tillgodose verksamhetens krav och önskemål.
Analysplattform är den samlande benämningen på Skånetrafikens Data Warehouse (DW) och Business Intelligence (BI), samt dess infrastruktur, applikationer, processer och metoder. Skånetrafikens DW är byggt på en MS SQL-server miljö.
Eftersom Skånetrafiken genererar mängder med data, och ny teknik och nya imformationskällor uppstår ständigt inom Skånetrafiken, är Analysplattformen starkt beroende av en stabil grund och ett team av erfarna konsulter.
För att klara analysplattformens utvecklings- och förvaltningsbehov behövs en roll som stödjer Skånetrafikens utveckling med hjälp av Machine Learning och BI. Skånetrafiken har ett behov av att arbeta med prediktiva analyser, machine learning och artificiell intelligens.
Vi letar efter en lagspelare som genom dialog med beställaren kan ta fram nya kreativa lösningar på hur vi bäst analyserar Skånetrafikens data.

Önskad roll
Data Scientist
Konsulten ska driva Skånetrafiken till att vara innovativa, nytänkande och kreativa kring hur vi arbetar med vår data.
Konsulten ska kunna genomföra utbildning för Skånetrafikens personal på rätt nivå för valt tillfälle.
Konsulten ska kunna tipsa om nya tekniker eller nya verktyg som är bra för Skånetrafikens verksamhet.
Konsulten ska ha förståelse kring Skånetrafikens verksamhet.
I uppdraget ingår kompetensöverföring till av kunden angiven personal och dokumentation av genomfört uppdrag och testerna.

Top Skills
Machine Learning och BI kompetens:
Erfarenhet av att arbeta med prediktiva analyser,machine learning, AI, Time series Analys, Probability, Statisitcs, Numerical Analysis.
Stor erfarenhet av att kunna bygga komplexa applikationer, dokumenterad Jupiter notebook, som klarar av Skånetrafikens krav på korta svarstider trots en stor mängd data att hantera. Viktigt med hög Azure kunskap, SQL kunskap, Python, Pyspark. Konsult skall i dialog med beställaren kunna ta fram bra lösningar.
Erfarenhet av kollektivtrafiksdata är meriterande.

Detaljer
Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2023-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Malmö / Hässleholm
Nivå: Expert