Closed

Agil coach till Tillväxtverket

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
Malmö
Apply Now

Apply for this job

Job Description

I rollen som agil coach kommer konsulten att arbeta nära ett flertal olika utvecklingsteam och säkerställa att det agila arbetet fungerar i de olika teamen.
Detta sker genom att ta ett övergripande ansvar för det agila arbetet genom att stötta chefer och nyckelpersoner, coacha scrum master eller att själv facilitera det agila arbetet som exempelvis scrum master.
Teamen har olika förutsättningar för att arbeta agilt. Uppdraget innebär att lyfta och inspirera teamen i det agila arbetssättet utifrån deras respektive förutsättningar och mål.