Closed

UX-designer till Tillväxtverket

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
N/A
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Tillväxtverket utvecklar och förvaltar ärendehanteringssystemet Nyps som består av e-tjänster för företag och klienter för handläggning av stöd.
Nyps används även av Sveriges länsstyrelser och regioner.
Nyps analys arbetar med att skapa och säkra förutsättningar för uppföljning och utvärdering av data och statistik.

Uppdraget består av att, utifrån ramverk och regler för hur applikationer ska fungera, driva designarbetet och bidra i att utforma Tillväxtverkets systemlösningar för utdata.
Arbetet är behovsdrivet och i uppdraget kan tex ingå att designa processer, navigation, flöden, vyer med mera, baserat på regelverk och användarnas behov.

I arbetet ingår att mäta och analysera effekterna av hur utdata levereras, användares beteenden och upplevelse, för att identifiera förbättringsområden.
Arbetet handlar också om att illustrera/göra statistik användarvänlig och tydlig.

Som UX-designer kommer du att arbeta i en förvaltningsorganisation som består av produktägare, UX- /kravanalytiker, verksamhetsspecialister, systemarkitekter och utvecklare. Vi arbetar med agila och användardrivna metoder där du bland annat bidrar med behovsutforskande workshops, användardemos och användningstester. Du inspirerar, engagerar och leder intressenter till att bidra till funktionella och enkla lösningar.

Top Skills
Du kan identifiera behov genom User research och omvandla dessa till designkoncept och slutgiltig design för olika digitala gränssnitt.
Du gillar att jobba med prototyping, interaktionsdesign i verktyg tex Figma. Har du dessutom ett grafiskt öga är det fantastiskt.
Du kommer att jobba som bron mellan användare, produktägare och utvecklare.
Att kunna presentera ditt koncept och argumentera för din design är en viktig del av arbetet.
Du är lyhörd och bra på att inkludera såväl användare som kollegor i ditt arbete genom ett pedagogiskt och entusiasmerande arbetssätt.

Arbetet sker främst på distans men möten på kontoret kan bli aktuellt.