Closed

Utveckling av webbplats (WordPress)

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
Uppsala(Remote)
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget består i att bygga om webbplatsen www.battery2030.eu <http://www.battery2030.eu> i WordPress (den är i dagsläget byggd i Infoglue).

Utveckling av webbplats med innehållshanteringssystem, CMS (WordPress)
Utveckling av ett antal moduler för att täcka hela sidans behov (en modul kan vara ett fält med bild, eller film eller bild+text etc)
Flytt av befintligt innehåll till ny webbplats
Kompetensöverföring med syfte att beställaren framgent kan hantera och uppdatera webbplatsen själv

En övergripande beskrivning av hur webbplatsen är tänkt att se ut återfinnes i bilaga 1.

Tidsplan
Anbud skall förutom timpris innehålla en uppskattning av antal timmar som åtgår för uppdragets fullgörande enligt beskrivning i bilaga 1
I dagsläget finns ingen deadline för när uppdraget ska vara slutfört men Uppsala universitet önskar att uppdraget påbörjas och slutförs så snart som möjligt. Grundtanken är att sysselsätta en konsult på heltid, men deltid och därmed ett senare avslut kan godtas.
Top Skills
Erfarenhet av att genomföra liknande uppdrag