Closed

Två DBA konsulter till försäkringskassan

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Remote/sundsvall
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget består av att designa, underhålla och förvalta Db2-databaser.
Konsulten arbetar i ett databasteam samt är resurs i utvecklingsteam.

Beredskap samt övertid kan ingå i uppdraget.

Omfattning:
Två (2) konsulter på 100 % av heltid under uppdragsperioden.
Konsulten ska kunna påbörja uppdrag senast 2023-12-01.

Plats för genomförande:
Obligatoriskt krav
Konsulten ska vara på plats under cirka 2 veckor i Försäkringskassans lokaler i Sundsvall för uppdragsstart. Efter det kan uppdraget utföras på distans efter överenskommelse. Delar av uppdraget kan behöva genomföras i Sundsvall, uppskattningsvis 1 gång i månaden.

Databastekniker/DBA Databasadministratör

Obligatoriskt krav
Teknikkompetens inom området databashantering och databasdesign, samt god förståelse för prestandakonsekvenser.

För offererad konsult ska Leverantören lämna ett (1) referensuppdrag som styrker konsultens kompetens/egenskaper gällande Databastekniker/DBA. Referensuppdraget ska vara avslutat eller pågående efter 2020-10-09. Om uppdrag fortfarande pågår ska det innehålla tydliga delar som har levererats.

Konsultens egenskaper och bifogat referensuppdrag kommer sedan att diskuteras vid eventuell intervju.

Erfarenhet inom relationsdatabaser

Obligatoriskt krav
Minst 3 års arbete som DBA med relationsdatabaser på Unix/Linux-plattform.
Leverantören ska bifoga CV som bekräftar krav på erfarenhet.
I kommentarsfältet ska relevant hänvisning anges till bifogat CV som visar på att kravet erfarenhet uppfylls.
Erfarenhet av design

Obligatoriskt krav
Offererad konsult ska ha erfarenhet av:
Minst 3 års arbete av att designa logiska och fysiska databaser.
Leverantören ska bifoga CV som bekräftar krav på erfarenhet. I kommentarsfältet ska hänvisning göras till bifogat CV som visar på att kravet på erfarenhet uppfylls.
Minst 3 års arbete som DBA med relationsdatabaser på Unix/Linux-plattform.
Minst 3 års arbete av att designa logiska och fysiska databaser.