Closed

Team lead (Accounts Receivable)

Posted 2 months ago by Anthon Byberg
Remote/Sandviken
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi efterfrågar en Team lead till vår kund inom teamet Account Receivable.
Som medarbetare i ”Team AR”( Accounts Receivable) ansvarar du för löpande hantering av samtliga arbetsuppgifter kopplat till kundreskontran samt månatliga bokningar och avstämningar i samband med bokslut. Som exempel utfärdar du kundfakturor, bokför in- och utbetalningar samt gör kontoavstämningar. Du arbetar även aktivt med påminnelsehantering och uppdatering av kunddata. Du följer upp behov och krav från olika intressenter, säkerställer en kvalitativ leverans av våra tjänster samt stödjer dina kollegor i teamet. Du ansvarar för efterlevnad av svensk lagstiftning samt följer interna riktlinjer inom området. Som Team lead AR har du det operationella ansvaret, att leda och fördela arbetet i teamet (tre medarbetare). Du arbetar även själv operativt med ovan arbetsuppgifter samtidigt som du försöker effektivisera rutiner och processer.

Det kan förekomma övertidsarbete i samband med bokslut.

Top Skills
Kund- och leverantörsreskontra
SAP
Excel
Språk: Svenska och engelska