Closed

Siteplacering – backbonesiter/teknikbodar

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Malmö / remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget är att finna och avtala lämpligt markområde där GC backbonesiter/teknikbodar kommer att placeras.

Målområde: Uppdraget kommer att utföras under ett stort geografiskt område där vi har utpekade målområden för placering. De områden som vi har pekat ut behöver ses på lokalt för att hitta rätt placering.

Yta
Storlek på marken bör vara 4-500 kvm.
Närhet till befintlig kanalisation (upp till 200m)
Närhet till kraft
Närhet till vägar för leveranser
Ska kunna härbärgera siter med dieselreservkraft

Personliga egenskaper
Du har en förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete på ett bra sätt.
Du är van att uttrycka dig i tal såväl som i skrift, både på svenska och engelska.
Du har en utpräglad social förmåga och du är serviceinriktad och flexibel.
Som person är du drivande, noggrann och självgående.

Uppdrag
Lokalisera rätt mark för teknikbod
Inplaceringsförfrågningar om det skulle bli nödvändigt
Söka och erhålla bygglov med hjälp av vår Permits & Lease avdelning
Söka och erhålla Arrende
Förhandsanmälan till kraftbolag
Beställa kraftanslutning av Elnätsägaren för varje placering (Elservice 80A)
Upprätta de nödvändiga avtal som krävs för marken med markägare

Top Skills
I rollen som Site Acquisition kommer du med tidigt i projektet och har som huvuduppgift att finna och avtala lämpligt markområde där GCs Backbonesiter ska placeras enligt våra kravställningar på placering.
Flera års dokumenterad erfarenhet för att förstå förutsättningar, finna lämplig placering av ny site och förhandla med markägare 

Önskvärd kompetens: Erfarenhet av arbete inom telekom
Teknik: Ditt intresse och förståelse för teknik är stort.