Closed

Sikkerhetsarkitekt

Posted 11 months ago by Anthon Byberg
Horten/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kriminalomsorgen står foran personellutskiftinger og har samtidig store oppgraderingsprosjekter og et pågående prosjekt for innføring av et nytt og moderne etatssystem.
Dette er en del av en større digitaliseringssatsing hvor ulike system og komponenter utveksler data og informasjon. Det foregår mye digitaliseringsaktivitet generelt i kriminalomsorgen og det er gjort store steg de siste to årene. Det satses på digitalisering i hele sektoren, og det er et stort behov for integrasjoner mot politiet, domstolene, kriminalomsorgen og andre offentlige aktører som NAV. Samfunnsgevinsten er stor.

IKT har utviklet en helhetlig strategisk plattform for mål og tiltaksområder som skal bidra til å løfte kriminalomsorgen inn i det digitale skiftet. Modernisering av teknologi- og infrasturkturlandskapet er en avgjørende drivkraft i digitaliseringsarbeidet. Fleksibilitet, skalerbarhet, helhetlig sikkerhetsarkitektur iht NSM sine grunnprinsipper for IKT sikkerhet, kontrollert buk av private og nasjonale skyløsninger, samt utprøvende bruk av relevante teknologitrender er nedfelt som strategiske ambisjoner.

Stillingen inngår i IKT Fellestjenester som i dag består av 17 personer. Hele IKT består av 45 personer og er organisatorisk plassert i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Konsulenten vil rapportere til seksjonsleder IKT Fellestjenester, infrastruktur og applikasjonsforvaltning.

Vi ser etter en erfaren rådgiver som kan ta en ledende rolle i utforming av målbilder og planer for modernisering av dagens infrastrukturplattform. Vedkommende må evne å jobbe selvstendig, målrettet og med god fremdrift, Det forventes at rollen har god analytisk og strategisk kapasitet, relevant erfaring med beste praksis, evne til å fasilitere oppgaver og nøkkelressurser, samt kan støtte seksjonsleder og ledergruppen med fremdrift i det strategiske arbeidet.

Arbeidsoppgaver
Videreutvikle og forvalte vår moderne IT-sikkerhetsarkitektur
Sørge for at arkitekturen og arkitekturprinsipper er dokumentert og kommunisert
Estimering og prioritering av IT-sikringstiltak i utvikling og forvaltning
Kravstille IT-sikkerhet i systemutvikling og leverandørforhold
Bidra til faglig utvikling innenfor IT-sikkerhet
Rådgi og støtte seksjonsleder IKT infrastruktur og IKT ledergruppe i taktiske og strategiske spørsmål

Oppdragsgivers forventninger til plassering
Arbeidsted er hovedsakelig i KDIs kontor i Horten, men det er lagt til rette for fjernarbeid dersom dette er hensiktsmessig.
Det må beregnes oppmøte i Horten 1-3 dager per uke.

Kompetanse 
Det forventes seniorkompetanse innen området, og relevant erfaring med prosessledelse og målbildearbeid.

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning eller realkompetanse innen informasjonssikkerhet, informatikk, informasjonssystemer eller tilsvarende relevante fagområder.
Erfaring med løsningsdesign av helhetlige IT-sikkerhetsløsninger.
God kunnskap om etablerte bransjestandarder som NSMs grunnprinsipper for IT-sikkerhet, NIST Cyber Security Framework og lignende
Kunnskap om eller erfaring med etablering av sikkerhetsløsninger i skytjenester (Azure – IaaS/PaaS/SaaS)
God kunnskap om soneinndelt infrastruktur og applikasjonslevering
Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
Utvidet politiattest må leveres ved oppstart

Du bør også ha erfaring fra ett eller flere av områdene under
Integrasjon med eksterne parter
Kravspesifisering og offentlige anskaffelser
God kompetanse på brannmur og nettverk, fortrinnsvis Palo Alto og Cisco Meraki
God kompetanse på – Windows basert infrastruktur, Citrix virtualisering og endepunktstyring og VmWare

Av personlige egenskaper ser vi etter en konsulent som er selvgående, strukturert og løsningsorientert. Du bør være fremover lent av natur, være trygg på egen erfaring og kunne opptre som en ledestjerne både i og utenfor infrastrukturmiljøet. Konsulenten må ha de riktige personlige egenskapene for å kunne etablere godt samarbeid og skape tillit i organisasjonen.

Kjennskap til nasjonale digitaliseringsstrategier- og arbeid i offentlig sektor er en stor fordel.