Closed

Regelverkskoordinator

Posted 3 weeks ago by Anthon Byberg
Sverige
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget omfattar implementation, uppföljning, dokumentation och riskhantering, från interna och externa kravställare. I arbetet ingår även att förbättra nuvarande processer och rutiner.
Tillse att status och risker avseende regelefterlevnad rapporteras.
Du kommer jobba i nära samarbete med SWIFT-grupperingen men också självständigt så väl som med andra delar av banken och externa granskare.

Top Skills
Erfarenhet av att driva uppdrag/projekt och att leda medarbetare
Erfarenheter av att arbeta processtyrt
Kunna kommunicera, hålla möten och dokumentera på engelska
Erfarenhet av att jobba med IT-system inom bank/finans
Erfarenhet av att införa och följa upp regelverk
Erfarenhet av att planera och genomföra granskningar utifrån metodik samt ta fram metodik
Har arbetat i första ansvarslinjen och har förståelse för verksamhetens perspektiv gällande regelverk och risk
Dokumenterad erfarenhet av arbete kring informationssäkerhet (ISO 27001) och gärna kännedom om relaterade regelverk så som NIST, SWIFT CSP, CPMI-IOSCO (Target 2) och CHAPS Reference Manual

Meriterande med erfarenhet inom finans och betalningsflöden