Closed

Projektledare

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Helsingborg/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg som börjar den 30 maj till den 3 juli 2022.
Men H22 är också resan dit och den fortsatta färden in i framtiden. H22 är mängder av spännande lösningar som ska ge alla i Helsingborg högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

H22 City Expo har tre huvudteman och är indelad i fyra geografiska huvudområden.

Stadsmässan blir ett unikt forum för att nätverka, dela med sig, testa och utveckla nya lösningar.

Den samlar bland annat runt 70 medverkande partnerföretag som tillsammans med staden, dess invånare, förvaltningar och bolag samt besökare skapar framtidens stad.

Beskrivning
Utveckla nya innovativa lösningar tillsammans med partners och presentera dessa lösningar på H22.
Konkretisera vår strategi ”En plan för en planet” genom smarta energilösningar för en hållbar stad
Dialog i form av seminarier, konferenser, events, studiebesök för branschfolk mm.
Tillhandahålla nödvändig infrastruktur till H22 City Expo genom vårt affärsområde Distribution.

Du blir överordnat ansvarig för att leda och koordinera våra projekt inför och under H22 City Expo. Du ska säkra framdriften i de specifika projekt där vi samarbetar med externa partners. Du blir ansvarig för att säkerställa kvalitet i leveranserna, att budgeten hålls och att styra den överordnade tidplanen.
Leda Öresundskrafts H22 satsning
Leda vårt H22-team med delprojektledare, seminarier och studiebesök, infrastruktur, energilösningar och samhällsengagemang.
Leda ett antal tekniska innovationsprojekt tillsammans med nya och befintliga partners.
Leda arbetet med utformningen av vår utställning under H22 på RecoLab, Oceanhamnen och Drottninghög med nya och befintliga partners.
Etablera goda förbindelser och relationer med motsvarande projektledare hos både Helsingborgs stad och externa partners som också har delar att leverera in till H22.
Agera som representant för Öresundskraft inom H22-ramen vid koordineringsmöten och liknande forum.
Agera som ambassadör för H22 inom Öresundskraft genom kommunikation och genom att synliggöra initiativen, möjligheten och syftet med Öresundskrafts medverkan.
Samverka med vårt helägda dotterbolag PingDay och deras H22-projekt
Samverka med våra delägda intressebolag och deras medverkan på H22
Leda internt nätverk H22-ambassadörer på affärsområden
Internt rapportera till sponsor och styrgrupp

Top Skills
Minst 5 år erfarenhet som projektledare
Konsulten ska vara bra på kommunicera i skrift och muntligt och ha ett brett kontaktnät
Ska var flytande på svenska och engelska i tal och skrift
Kunskap om energisystem och digitalisering är meriterande