Open

Miljöstrateg / energistrateg

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
N/A
Apply Now

Job Description

Uppdraget omfattar
Har du erfarenhet av att proaktivt arbeta med miljöfrågor och gillar att vara en del av miljöutvecklingen för företag?
Då kan detta vara något för dig. I rollen arbetar du både operativt och strategiskt med miljö.Du kommer att arbeta i en bred roll som innebär både strategiskt såväl som operativt arbete med focus på frågor inom miljö och fjärrvärmeaffären. Viktiga områden kommer vara analysera trenderna för miljöreglering för fjärrvärmebranschen och arbeta proaktivt med miljöfrågor för att påverka miljöutvecklingen. Du kommer ha ett samarbete med försäljningsavdelning angående kundrelaterade miljöfrågor, kommunicera kring miljöfördelar med energilösningar samt bistå med miljöexpertis vid utveckling nya marknader, produkter och tjänster.
Du kommer i rollen även ansvara för olika interna handlingsplaner samt att arbeta effektrevidering, prognoser och samverka med flera avdelningar och funktioner. Ett annat viktigt område är att arbete med miljökommunikation ihop med kommunikationsavdelning. Man ska även utveckla branschsamverkan avseende synen på fjärrvärme, resurshushållning och cirkulär ekonomi.

Dina huvudsakliga ansvarsområden består av
I rollen samlar man in och rapporterar miljövärden till Energiföretagen samt kommunicerar dem till kunder och hemsida etc
Samverka och medverka till hållbarhetsredovisningen
Delta i arbetet med miljöledningssystemet och externrevision
Delta i forum samt delta i arbetet att ta fram handlingsplan för fossilfri verksamhet
Genomföra årlig effektmätning av alla stora kunder, kommunicera till kunder som har fått ny effekt samt Utveckling effektrevideringsprocessen, hantering av kundärenden
Samordna energitjänster, skicka ut offerter etc. om möjligt genomföra energikartläggning/energideklaration
Delta i arbete med prissimulering
Du kommer arbeta med kunder, myndigheter och branschkollegor där du på ett affärsmässigt vis representerar företaget.Omfattning beräknad till ca 100% men kan eventuellt komma att ändras innan uppdraget startar enl ök med kunden.

Börkrav
Meriterande är erfarenhet inom byggnadscertifiering t ex Miljöbyggnad, BREEAM, LEED mfl.
Gärna arbetat som internrevisor.
Revisionserfarenhet för ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001

Top Skills
Relevant universitets- eller högskoleutbildning
5+ års dokumenterad erfarenhet inom miljöområdet, gärna från energibranschen
Snabbt kunna utvärdera miljökonsekvenser av affärsinitiativ, projekt eller ny lagstiftning och utredningar med påverkan på branschen
Erfarenhet av att jobba som miljöstrateg / energistrateg
Vana att arbeta med ledningssystem och standarder
Kunna argumentera i olika miljö- och ekonomiska termer
Utmärkt kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt på flytande svenska och engelska