Closed

Lösningsarkitekt BI

Posted 2 months ago by Anthon Byberg
Falun
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Efterfrågad konsult ska ha genomfört minst ett (1) längre och komplext uppdrag i större organisationer där konsulten haft en roll som BI-arkitekt/senior utvecklare vid genomförandet.
Efterfrågad konsult ska ha minst 6 års erfarenhet av Microsofts BI-plattform och bred erfarenhet av både multidimensionella kuber och tabulära modeller och modellering enligt Kimball.
Efterfrågad konsult ska ha en dokumenterad grundläggande kompetens inom .Net/C#.
Efterfrågad konsult ska flerårig erfarenhet av design/utveckling av komplexa/dynamiska lösningar som exempelvis metadatastyrda ETL-processer med stora mängder data där optimering av prestanda är en viktig del.

Meriterande
Offererad konsult bör ha erfarenhet av arkitektur och implementation av API-gränssnitt som exempelvis REST/JSON.
Offererad konsult bör ha dokumenterad erfarenhet av MDS (Master Data Services) när det gäller arkitektur, design och releasehantering.
Efterfrågad konsult bör ha dokumenterad erfarenhet av Power BI (både molntjänsten och on prem) och arkitektur/design av lösningar för self-service.
Efterfrågad konsult bör ha dokumenterad erfarenhet av Azure DevOps och användandet av verktyget för exempelvis källkodshantering, byggen och releasehantering.