Closed

Konsult inom upphandling HR-system 50%

Posted 11 months ago by Anthon Byberg
Växsjö/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Upphandling av HR-system som består av en sammansättning av olika HR-moduler (till exempel sucessionsplanering, HR-analys, rehab, medarbetarsamtal, lönerevision och e-arkiv för personaldokumenation) som är designade för att effektivisera HR-arbetet i verksamheten. Det nya HR systemet förväntas bli ett upphandlat mastersystem där organisationsträdet i verksamheten kan intergreras med andra system på ett korrekt sätt. Ska ge ökade möjligheter för ett professionellt och strategiskt chefsskap kopplat till vår viktigaste resurs – medarbetarna. Uppdraget avser i första hand att ta fram upphandlingsunderlag och genomföra upphandling. Eventuellt kan det bli aktuellt med förlägning för att agera projektledare för implementering.

Kravprofil
Erfarenhet av att genomföra upphandlingar i kommunal verksamhet
Väl insatt i området HR-system
Erfarenhet av att leda och driva stora projekt
Konsultativt förhållningssätt som genomsyras av proaktivit arbete med dialoger och lösningsfokus

Meriterande
Väl insatt i HR-frågor

Förväntat resultat
genomfört upphandling av ett kvalitativt HR-system G