Closed

IT-tekniker med Databaskunskaper

Posted 9 months ago by Anthon Byberg
Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Stor aktör inom telekombranschen har för avsikt att utreda en möjlig 2nd line support inom en av deras enheter. Idag driftas 2ndline/3rd line av ett devops team. För att uppnå effektivitet och resursplanera smart ska eskalerade ärenden som inte 1st line klarar av samt hur ett gränssnitt mellan 1st-devopsteam skulle se ut utredas.

Exempel på arbetsuppgifter som idag hanteras av dev-ops
Övervakning av terminallagg på kommunikationsservrarna, så som att stänga/öppna brandväggar för att lastbalansera, såväl som manuell bevakning där övervakning saknas (T.ex. Active monitoring i Azure (services/DB).Kontroll av Script/teams samt databaser och övervakning av infrastruktur. Exempel på händelser och typ av åtärder

Replikeringen laggar – Omstart (CloudOps gör idag på Azure),
Tjänster som stannar – utredning genom att kontrollera loggar och t.ex. göra Omstart
Positionstjänster som stannat (Utredning av orsak. Ibland är det externa tjänster som orsakar problem, inte våra. Kontakta 3e part och informera att deras tjänster inte fungerar samt verifiera att allt går upp när 3e part fixat problemet.)

Kontrollering av externa larmmail från support med kryptiska benämningar samt arkivering av data manuellt (SQL). Data retention (GDPR) 24 månader och Manuell rensning på intervall. VSI-push, DMS-direktgenererade larm, omstart av kortserver manuellt på kontoret (kräver fysisk access till serverrummet),begära och göra brandväggsändringar, kopiera & Zip:a loggfiler manuellt (övervaka och rensa loggdiskar), installation av nya versioner av .NET core, generell kontinuerlig översyn/optimering av databaser. Krav

Top Skills
Högskoleutbildning
IT bakgrund Windows och databaskunskap.
Problemlösare
Tycker om människor och en utmärkt kommunikatör.