Closed

IT-säkerhet och IT-arkitektur

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Remote/onsite Eksjö
Apply Now

Job Description

Höglandets IT behöver på sin resa stöd och rådgivning som ett paket inom IT-säkerhet samt IT-arkitektur.
För att möta och rusta förutmaningar behöver vi kompetens och resurser som kan förstärka inom dessa områden. Paketet och kompetensen som efterfrågas ska levereras från samma företag.

En resurs inom IT-arkitektur som levererar mot uppdraget. Estimering är 2–3 dagar i månaden. Vid uppstart kan antal dagar vara fler. Antal timmar kommer att variera på en månadsbasis under uppdragstiden. IT-arkitekten har möjlighet att vid annonserade behov ta in kollegor med spetskompetens för att kunna leverera mot uppdraget. Leveransen kan göras av flera kompetenser.

En resurs inom IT-säkerhet som arbetar med operativa säkerhetsfrågor i vår organisation. Personen behöver vara placerad i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll behöver genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Estimerat två dagar i veckan. Antal timmar kommer att variera på en månadsbasis under uppdragstiden.

Uppdraget kan i större utsträckning utföras på distans av båda resurserna men kan kräva att arbete utförs på plats på vårt kontor i Eksjö.

IT-säkerhet
Erfarenhet av att rekommendera olika säkerhetslösningar och tekniker utifrån ett balanserat säkerhetsperspektiv
Erfarenhet av systemadministration av Windows och/eller Linux, design och test av säkerhetsfunktioner, programmering och härdning samt IT-säkerhet i virtualiserade serverlösningar
Erfarenhet av logginsamling och logganalys med hjälp av SIEM-system
Erfarenhet av Logpoint SIEM
Erfarenhet av sårbarhetsskanning, sårbarhetsanalyser och penetrationstestning
Har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Merit – krav
IT-arkitektur
Certifieringar inom IT-arkitektur, exempelvis inom; TOGAF9, IT-arkitekt via Dataföreningen Kompetens

IT-säkerhet
Arbetat med ramverk/tekniker som tex Mitre Att@ck, NIST, CIS, OWASP top 10 eller liknande.
Arbetat i en SOC-funktion tidigare

Top Skills
IT-arkitektur
Du har en bred IT-kompetens och minst 10 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom IT-området med ett tydligt fokus på strategi och taktik under de senare åren. Exempelvis inom enterprisearkitektur eller lösningsarkitektur.
Erfarenhet av arbete inom EA-funktion, gärna med hjälp av EA-ramverk.
Har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska