Closed

Information & Data Manager

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
N/A
Apply Now

Apply for this job

Job Description

I dagsläget har kunden stora mängder information lagrat på ett flertal olika ställen, Sharepoint-siter, Teams inkl. kanaler, filserver osv. vilket gör det svårt för användarna att veta var de ska leta efter viss information. Kunden behöver därför hjälp med att strukturerar vart informationen ligger, inte databasmässigt i första hand utan mer utifrån ett användarperspektiv.

Kunden behöver hjälp med att strukturera hur information ska laddas upp och hur de söka efter information på ett enkelt och samlat sätt.
Kunden har två huvud-sharepoint, vidare har de ett flertal teamskanaler.
Aktuellt användarantal är i dagsläget ca 160–170 personer, uppdelat i olika team varav de flesta har olika struktur.

Heltidsuppdrag initialt men kunden har svårt att uppskatta omfattningen på projektet längd.
Erfarenhet från officemiljö väger tungt.