Closed

Fullstack utvecklare

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Jönköping
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För kunds räkning söker vi en fullstackutvecklare inom Java (Backend) och JavaScript (Frontend) samt Java EE som plattform. Kunden eftersträvar att ligga i framkant Inom både arbetssätt och teknik och de har ett grundtänk som de vidareutvecklar löpande. De ska nu starta upp ett stort projekt där det ska implementeras ett system som klarar alla de tuffa krav som finns för aktuell process.
För att konsulten ska trivas och passa in hos kunden är det viktigt att SKA-kraven och de meriterande kraven är uppfyllda och att konsulten har stort intresse att fördjupa sig i den roll som efterfrågas. Kunden ser samarbete inom teamet som a och o för att lösa den gemensamma uppgiften. Kunden arbetar efter agila principer och de förväntar sig att konsultens erfarenheter kan föra dem framåt. De lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och att hitta rätt uppdrag för varje individ.
Kunden har en omfattande utvecklingsverksamhet med flera parallella utvecklingsinsatser. Beroende på behov kan även andra uppdrag internt hos kunden vara aktuellt.
Uppdragets omfattning är 100% och är på plats i kundens lokaler i Jönköping. Möjlighet till distansarbete på deltid finns om det är möjligt utifrån verksamhetens behov och rollens förutsättningar. Under pandemin följer kunden expertmyndigheternas råd och rekommendationer. Just nu är riktlinjen att alla som har arbetsuppgifter som går att utföra hemma ska arbeta hemma.
Uppdragsperioden är 6 månader med möjlighet till 2 x 6 månaders förlängning med oförändrade villkor.
Arbetsspråket är svenska.
För att ansöka till detta uppdrag krävs att alla SKA-kraven och så många som möjligt av de meriterande kraven är uppfyllda och väl beskrivna och dokumenterade i ett svenskt CV.Kompetenskrav

Merit
Offentlig verksamhet
Utveckling av administrativa handläggningssystem
Domändriven design (DDD)
Jira
Regressions- och övervakningstester samt teststrategier
Maven
EJB3
Eclipse
Jboss / wildfly
Jenkins
Docker
JMS
BDD (Behaviour Driven Development) eller TDD (Test Driven Development)
Typescript
SQL queries
REST
HTML
CSS

Top Skills
4-8 år inom aktuell roll
Java (Backend) och JavaScript (Frontend) samt Java EE som plattform.
Systemdesign
Agil värdegrund, erfarenhet av agila arbetssätt och scrum
GIT
PostgreSQL
JPA (Hibernate)
Angular
flytande svenska i både tal och skrift
Önskvärd kompetens