Closed

Enterprise Arkitekt

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Helsingborg/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

I rollen som Enterprise Arkitekt kommer man vara en viktig del i att beskriva det nuvarande arkitekturlandskapet och även påbörjan resan att definiera staden framtida övergripande arkitekturlandskap och styra förändring från nuläge till målbild

Den EA vi söker har förståelse för, och kunskap kring, att digital transformation inte bara handlar om att digitalisera befintliga processer, utan kräver ofta ett större sammanhang och struktur med fokus på nytta och värdeskapande till medborgare, näringsliv och medarbetare. Ibland måste gamla sanningar eller synsätt omvärderas och hen är duktig på att både identifiera och förmedla när detta är nödvändigt. Hen bygger broar och skapar transparens och tydlighet, både mellan verksamhet och teknik, såväl som mellan portfölj och team, genom ditt arkitekturmindset, kunskaper och erfarenheter kring arkitekturdriven transformation

Den EA vi söker täcker upp för en vakant plats vi har i organisationen, vars roll kommer att tillsättas och anställas genom rekrytering efter sommaren. Hen kommer att tillhöra teamet för strategi, arkitektur och transformation och arbeta tätt tillsammans med både digitaliseringstrateg, verksamhetsutvecklare, transformationsledare och informations- och säkerhetsansvarig, men även övriga arkitekter i leveransteamen och verksamhetsrepresentanter. Teamet för strategi, arkitektur och transformation är under uppbyggnadsfas, så hen kommer ha stor delaktighet i att forma både uppdrag och arbetssätt

Den EA vi söker har erfarenheter kring och kunskap för att
Skapa en övergripande strategisk inriktning och plan tillsammans med teamet, samt säkerställer att denna implementeras via organisationens portfölj- och förändringsarbete.
Visualisera och förmedla stadens arkitekturlandskap och tillhörande roadmaps till olika nyckelpersoner.
Ta fram för arkitekturprinciper, riktlinjer och metoder för förändringssledning.
Leda (tillsammans med chefarkitekten) och driva utvecklingen av Arkitekturrådet, som är stadens styrprocess för arkitekturbeslut och rådgivning.
Vidareutvecklar mognaden av arkitekturfunktionen inom Helsingborgs stad, tillsammans med teamet och övriga arkitekter

Din profil
Vi letar efter en EA som motiveras av att möjliggöra stadens vision, strategiska inriktningar, verksamheternas behov och verksamhetsplaner.
Hen har erfarenhet av att jobba med både verksamhets- och IT-arkitektur och har en förmåga att leda och förmedla arkitekturella ramar och planer till utvecklingsorganisationen på ett kommunikativt sätt.