Closed

DevOps

Posted 12 months ago by Anthon Byberg
Sverige
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kundens e-handel har ökat, för att hinna med i driften och få in högre kompetens inom området söker man nu en DevOps-konsult omgående.Man kommer sitta i ett utvecklingsteam som heter golden gate, driftar e-handeln och plattformen inom AWS. Teamet sköter driften och jobbar med automation, CI/CD- jenkins, operativt, men också jobba tekniskt. Viktigt att man har en förståelse för drift, man behöver kunna ha hand om utveckling och drift och ha erfarenhet av båda sedan tidigare.
Infra, nätverk och allt runt automation automatiserat, driva frågor kring migrering och databas. Måste ha jobbat i en liknande roll i 3 år. (AWS minst 3 år)

Personliga egenskaper
Driven
Positiv
Vilja att lära ut till andra, inte vara rätt för nya saker och kunna ta hjälp av andra, lagspelare. AWS, EC2, VPC, Shield, WAF, ELK, Cloud formation, CI/CD, Jenkins, API-Gateway, Lambda, Hybris

Top Skills
AWS – infrastruktur, nät, säkerhet
CI/CD – Jenkins, ELK-stack
Utvecklarerfarenhet
Allmän förståelse för Windows och Linux
Fördel om personen har

Hybriserfarenhet
Kodning, e-handelUtbildning:
Gått någon teknisk utbildning, på universitet eller liknande.
Svenska