Closed

Webbutveckling och digitala samarbetsplattformar

Posted 6 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker nu Konsult för webbutveckling och digitala samarbetsplattformar till Karolinska Institutet.
KI söker konsultstöd för att utreda och utveckla existerande webbplats ki.se inklusive medarbetarportalen. I uppdraget ingår även att utreda samspel mellan övriga existerande interna kommunikationsplattformar. Uppdraget är uppdelat i två delar där vi bedömer att den första bör utföras först i tid. Det går bra att lämna anbud bara på en av nedanstående delar i arbetet.

Del 1 – användarcentrerad webbplats
När konceptet för webbplatsen ki.se togs fram 2013 var externa målgrupper i fokus. Sedan dess har mycket nytt innehåll och funktionalitet tillkommit, liksom nya målgrupper. Antalet besök på webbplatsen har nästan tredubblats. Vi behöver därför kartlägga användarnas behov och organisationens förväntningar på webbplatsen för att kunna utveckla en användarcentrerad webbplats i linje med KI:s mål.

Del 2 – samspel mellan interkommunikationskanaler
Medarbetarportalen är KI:s nav för intern kommunikation. Tjänster inom Office 365, bland annat Teams, har ökat i användning och KI:s lärare och studenter använder lär-plattformen Canvas för sin kommunikation. Vi behöver ta reda på hur användarnas beteenden ser ut idag för att lösa sina behov av internkommunikation samt hur dessa plattformar (medarbetarportalen, Canvas, Teams) skulle kunna samspela med varandra.

Konsultens roll är att hjälpa KI att förbättra sin webbplats inklusive medarbetarportalen.
I uppdragets ena del ingår att en långsiktig utvecklingsplan i linje med de behov som webbplatsen ska svara upp emot och utifrån de prioriterade målgrupperna. I uppdraget ingår även att hjälpa till att ta reda på hur användarresan ser ut för webbplatsens prioriterade målgrupper samt att föreslå konkreta åtgärder för att förbättra användarupplevelsen.

I uppdragets andra del ingår att utreda vad KI:s medarbetare och studenter behöver för verktyg för internkommunikation, samt föreslå konkreta åtgärder för ett förbättrat samspel mellan befintliga verktyg/plattformar för internkommunikation.

Personliga egenskaper
Drivande
Självgående
Strukturerad
Förtroendeingivande
Hög kommunikativ förmåga, inspirerande

Top Skills
Flerårig dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag på strategisk nivå.
Arbetat med webbplatser med många målgrupper samt ”avsändare” med olika agendor.
God kännedom om vilka verktyg som finns för digital kommunikation och vilka behov de uppfyller och hur de fungerar utifrån användarupplevelse.
Erfarenhet av liknande uppdrag inom statlig myndighet.

Merit
Arbetat med att utveckla myndigheters webbplatser.
Kunskap om digitaliseringsarbete och liknande förändringsarbete vid lärosäte.
Erfarenhet av att facilitera workshops och processer.
Särskild kännedom om Office 365 och möjliga integrationer.