Closed

UX Designer Handelsbanken

Posted 6 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

ROAD är ett utvecklingståg som arbetar inom SAFe-ramverket och skapar systemstöd för bankens rådgivningsaffär.
Oavsett mötesplats ska privat- och företagskunden uppleva en personlig, sammanhängande helhetsupplevelse där en
känsla av kontroll över sin ekonomi kombineras med insikter, vägledning och råd för att kunna fatta bra och välgrundade
ekonomiska beslut i olika situationer.

Övergripande kunskaper
Rutinerad och driven UX designer med förmåga att arbeta med produkter och tjänster ”ax till limpa”:
från research, kartläggning och insiktsarbete, till problemdefinition. Därefter idéering kring lösning, prototyping, testning, iterativt lärande och skarp lanseringsfärdig UI-design.

Förmåga att facilitera och leda designarbete
Förmåga att visualisera processer, utfall, testresultat, idé och koncept etc. (för att skapa kontext och kunna kommunicera med team och intressenter).

Top Skills
Minst 3-5 års erfarenhet av User Experience design.
Har flerårig erfarenhet av att arbeta med Interaktionsdesign.
Är T-formad med bred UX-kompetens, men din specialistdel bör vara interaktionsdesign.
Du förstår och bidrar till att öka organisationens designmognad.
Du brinner för de optimala flödena och genuint bryr dig om att resultatet blir pixel perfekt.
Har erfarenhet av att bygga upp och använda ett designsystem och har god förståelse för vad som är tekniskt framkomligt.
Är skicklig på att kommunicera och visualisera dina idéer i form av digitala prototyper, gränssnitt och skisser.
Är van att arbeta i tvärfunktionella agila team. i egenskap av senior designer kan du även leda andra.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har erfarenhet av att arbeta med lean-agila arbetssätt (SAFe)