Closed

Tillgänglighetsspecialist

Posted 12 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Ge löpande stöd inom tillgänglighetsanpassning genom
analys och genomgång av tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1 nivå AA (och högre när det lanseras)
genomgång av pedagogiska krav på tillgänglighet som är utöver kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA
formulering av tillgänglighetskrav som ska användas vid utveckling av webbplatserna
användningstester med expertanvändare som använder hjälpmedel samt deltagare med funktionsnedsättning.
Samarbeta med UX och utvecklingsteam
I uppdraget ingår kompetensöverföring till offentlig myndighets personal samt löpande dokumentation av genomförda uppdrag.

Top Skills
Konsulten ska minst ha 8 års dokumenterad erfarenhet av arbete som tillgänglighetsexpert. Erfarenheten ska ha införskaffats under de senaste 6 åren.
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta på it-avdelningar i större organisationer med över 30 000 antal anställda. Konsulten ska även ha erfarenhet av uppdrag i en större offentlig myndighet.
Konsulten ska ha klarat WAS-cert från International Association of Accessibility Professionals
Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.