Closed

Testare

Posted 6 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Distansarbete tillåts på upp till 50% om arbetsuppgifterna tillåter det och efter överenskommelse med berörd enhetschef.

Referenskrav: ja, 1 referensuppdrag (se Kravspecifikation 2.3.2) Intervju: eventuell intervju i början av vecka 7 Sista anbudsdag: 2024-02-07 Svar önskas: 2024-02-05 Konsulten ska ha:
Top Skills
• Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att använda verktyg för testautomatisering
• Fem (5) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av prestanda och tekniska tester • Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att agera testledare
• Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta i JIRA
• Tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta agilt i enlighet med Scrum
• Ett (1) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att arbeta i enlighet med DevOps g.

SEB/ISTQB certifiering Meriterande kompetens:
• Minst två (2) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av prestandatester med JMeter
• Minst ett (1) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av testautomatisering av Angularapplikationer med Protractor • Minst ett (1) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att jobba med Git/Jenkins
• Minst tre (3) års dokumenterad och praktisk erfarenhet av att testa SOAP/REST-tjänster med Ready API