Closed

Systemutvecklare

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Polismyndigheten kommer starta upp ett viktigt och centralt utvecklingsarbete där vi ställer höga krav på säkerhet, tillgänglighet och automation – detta är drömuppdraget för rätt person! Vi söker erfarna konsulter som kan hjälpa till att bygga en unik förmåga som kommer bli motorn i många andra lösningar (både inköpta och egenutvecklade). Uppdraget startas upp under våren 2021 och behöver sedan vidareutvecklas och förfinas – och då det är en så viktigt och central förmåga ställer vi höga krav på sättet som den byggs. Det ska vara testdrivet, hållbart, automatiserat och väldokumenterat.
Lösningen som kommer tas fram ska användas av hela myndigheten och dess 35.000 anställda.
Lösningen innefattar både backend system byggda i Java och driftade i Kubernetes samt frameworks för iOS, Windows och Web. Utvecklingen sker i ett litet agilt team där nyfikenhet, teknisk excellens och prestigelöshet är nyckelord.

Rollbeskrivning
Arbetar exempelvis med framställning av programkod. Har god kunskap om programmeringsspråk, ramverk, verktyg och utvecklingsmiljöer. Ytterligare exempel på arbete är att läsa och tolka verksamhetskrav och omsätta dessa i kod. Har god kunskap om programmeringsspråk, ramverk, verktyg och utvecklingsmiljöer. Inom systemutveckling ingår även systemförvaltning, felrättning m.m. Inom systemutveckling räknas även konsulttjänster som avropas under förvaltningsperioden av ett system, systemförvaltning, exempelvis för att rätta fel m.m.

Nivåbeskrivning
•Kunskap – hög generalistkompetens eller mycket hög kompetens inom aktuellt området
•Erfarenhet – 9-12 års erfarenhet inom området. Har deltagit i stora och komplexa uppdrag och utfört dessa med mycket hög kvalitet. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
•Ledning – Tar huvudansvar för ett område och kan leda en större grupp
•Självständighet – Mycket stor

Meriterande
grpc + protobuf
Eventbaserad arkitektur
Testdriven design
Kubernetes/docker
Servicemesh / istio
Tracing / jaeger

Top Skills
Konsulten skall vara en senior backendutvecklare med minst 5 års erfarenhet (de senaste 7 åren) av TypeScript och Node.js
Konsulten skall ha erfarenhet av minst 1 uppdrag där lösningen varit ett transaktionsintensivt och skalerbart system med många samtidiga klienter.
Konsult skall ha erfarenhet av minst 1 uppdrag där lösningen är baserad på en microtjänstarkitektur.
Konsulten skall ha minst 1 uppdrag där lösningen inkluderat sql/mysql
Konsulten skall ha minst 1 uppdrag där lösningen inkluderat ORM
Konsulten ska ha minst 1 uppdrag som inkluderat uppsättning av byggmiljöer
Konsulten skall ha erfarenhet av arbete på it-avdelningar i större organisationer med minst 5.000 anställda.
Konsulten ska ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.