Closed

Systemadministratör – Remote

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden bedriver idag olika typer av system- och driftstöd till hela kundens verksamhet. Kunden är inne i en förändringsperiod där IT-infrastrukturen har en mycket central roll för att bygga förutsättningar till en mer digitaliserad och effektiv verksamhet. Samtidigt ökar efterfrågan på geologisk information inom många samhällskritiska områden, så som dricksvattenförsörjning, samhällsplanering, klimatanpassning och utvinning av naturresurser.
Problem
Eftersom det finns väldigt många instanser av applikationer och databaser brottas utvecklingsteam med att behöva jobba med flera olika system.
I dagsläget saknas resurser för att genomföra drift och underhåll och fler resurser behövs för att jobba med långsiktiga moderna tekniska lösningar.

Top Skills
Mycket god erfarenhet (5-10 år) av arbete erfarenhet inom relevant IT-område med fördjupad inriktning mot domänarkitektur med inriktning på tekniska plattformar.
Resursen ska ha flerårig allmän teknisk erfarenhet av utveckling och förvaltning av IT-infrastruktur.
Flerårig erfarenhet av lösningsdesign med inriktning på Microsoft Windows.
Goda kunskaper i Microsoft back-end system (ex. SCCM, AD).
Goda kunskaper om Windows server.
Goda kunskaper.
Intresse av relaterade IT-säkerhetsfrågor och säkerhetskonfigurationer.
Kunskaper i nätverk, Exchange, VMware eller motsvarande.
Behärskar svenska i både tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Kunskaper inom tekniker och produkter såsom hårdvara och managering av teknik och produkter för datacenter.
Microsoft Windows klienter.
Managering och uppsättning av Microsoft365 (e.x Teams, Azure AD).
Certifiering inom någon del av Microsoft365, kunskap.
Erfarenhet av PKI lösningar.
Resursen måste vara självständig och ta eget ansvar.
Resursen ska vara villig att dela med sig av kunskaper till berörda medarbetare.

Uppdraget omfattar att i samarbete med teamet ansvarar för sina system och komponenter med allt från kravanalys till utveckling, driftsättning och förvaltning.

Uppgifter kan även inkludera expertstöd till andra roller som till exempel arkitekter, supportpersonal, IT-säkerhetsexperter, inköpare och strateger
Uppgifterna för ett team har bredd och resursen måste vara beredd att hugga i med de uppgifter som teamet har att utföra.