Closed

Supporttekniker

Posted 11 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Servicedesk tillhandahåller effektiv och ändamålsenlig användarsupport som möter kundernas behov.
Som första, och i många fall enda, kontaktyta för samtliga landstingsanslutna vårdgivare, ansvarar Servicedesk för att motta, registrera, lösa och eskalera frågor, incidenter och beställningar gällande användarnas IT-vardag.
En stor del av inkommande ärenden löses redan vid första kontakt med Servicedesk.
Ärenden som kräver specialistkompetens eller är tidskrävande kanaliseras vidare till övriga grupperingar inom SF IT (Serviceförvaltningen IT).

Detta sker genom ett ärendehanteringssystem där inkommande ärenden via telefoni, mail/kontaktformulär, beställningar (t ex konton) och andra ärenden i respektive grupps ärende kö.
Prioritera verksamhetskritiska och patientkritiska incidenter tillsammans med operativa incidentmanagers.
Att aktivt kontrollera, och följa upp, tilldelade ärenden på ens egen person.
Att aktivt ta till sig, och söka, information (via kunskapsplats, epost, chatt) och hålla sig uppdaterad om nya kunder och system.
Självklart lägger vi stor fokus kring Service och Kvalité
Övertid, beredskap, arbete på obekväm arbetstid etc. kan eventuellt bli aktuellt vid behov. I dessa fall tillämpas de generella villkor som överenskommits för SF IT Servicedesk.

Merit
Har erfarenheten av att supportera IT i vården
Jobbat i eller supporterat system som ServiceNow, journalsystem
Har en god IT-vana
Jobbat i Region Stockholm
ITIL certifierad

Top Skills
Har förmågan att hantera krävande användare i vården
Kan samarbeta i grupp
Har en hög social kompetens
Alltid har service i fokus, mot kund och kollegor
Har engagemang och förståelse för användarens utmaningar med IT
Gillar problemlösning och är lösningsfokuserad
Har en vilja att förbättra och utveckla verksamheten
Tar ansvar för de arbetsuppgifter som du handhar