Open

Senior Lösningsarkitekt inom IT-säkerhetsområdet

Posted 11 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Job Description

Kort beskrivning av arbetsuppgifter
Konsulten kommer att förstärka bankens arkitekturfunktion och kommer främst att stötta med arkitekturkompetens i projekt men arbetet kan även omfatta linjearbete.

Konsulten kommer arbeta i gränslandet mellan arkitektur och IT-säkerhet genom att verka som lösningsarkitekt men med ett IT-säkerhetsperspektiv. Utöver arbetet med arkitektur kommer konsulten även arbeta med bankens IT-säkerhetslösningar på en teknisk nivå och verka som en del i IT-säkerhetsteamet.

Konsulten kommer jobba i nära samarbete med övriga arkitekter, projekt och förvaltning samt funktionen för informationssäkerhet och andra intressenter inom banken och organisationen. Då konsulten kommer att medverka i många olika sammanhang och i dessa vara den som representerar IT-säkerhet är det också viktigt att konsulten har en hög integritet.

Exempel på arbetsuppgifter
Ansvara för lösningar inom bankens IT-säkerhetsområde
Stötta projekt och förvaltning med IT-säkerhetskompetens
Ta fram och utvärdera lösningar inom IT-säkerhet
Agera kravställare på IT-säkerhetsförmågor
Företräda banken i diverse forum inom IT-säkerhet

Top Skills
Vana att arbeta med en helhetssyn på arkitektur och IT-säkerhet inom bank och finans
Erfarenhet av lösningsarkitektur inom områden med höga krav på prestanda, tillgänglighet och säkerhet
God förståelse för teknik och vara intresserad av den tekniska utvecklingen inom området
Certifieringar inom IT-säkerhetsområdet (t.ex CISSP, CISM eller likande) är meriterande
Det är meriterande med erfarenhet från bank och finans samt en god förståelse för de regelverk som vi lyder under.
Stark analytisk och kommunikativ förmåga
Föredra att arbeta i en hypotesbaserad och agil leverans av arkitektur.
Föredra och själv ha ett coachande och uppmuntrande ledarskap
Kommunikativ, driven och självgående
Erfarenhet från att verka som arkitekt i en beställarorganisation med många olika intressenter
Positiv inställning och en stark ”kan-göra”-attityd
Trivs med att ha många sociala interaktioner och har lätt för att verka i olika grupper.
Kunna dokumentera arkitektur
Förmåga att granska och kvalitetssäkra lösningsförslag från leverantörer
Stark på att kommunicera lösningsförslag till både verksamhets- och IT-organisationen
Uppskattar att arbeta i samarbete med andra arkitekter kring lösningarna
Minst 5 års erfarenhet som lösningsarkitekt