Closed

Scrum Master

Posted 4 weeks ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Som Scrum Master arbetar du i ett av våra lean-agila team inom Masterdata.
Scrum master fokuserar på att möjliggöra ett optimerat flöde av värde och förbättra det självorganiserade teamets förutsättningar och leveransförmåga.
Det sker genom att coacha, inspirera och utbilda teamet och dess intressenter i tillämpningar av de lean-agila principerna och metoderna.

Arbetsuppgifter
Coachar och utbildar teamet i de lean-agila principerna och metoderna för teamarbete
Stödja det självorganiserande och självförvaltande teamet i att uppnå dess mål
Stödja teamets överenskommelser som grundar sig i lean-agila metoder såsom SCRUM, Kanban och Built-in Quality
Stödja arbete med att identifiera and undanröja hinder för teamets framdrift i syfte att förbättra teamets arbetsflöde
Leder teamet tillsammans med Product Owner (PO) samt stödja PO i sitt arbete
Stödja teamets arbete med att alltid förbättra samarbetet och kommunikationen med andra team, funktioner och organisationer
Stödja teamets arbete med ständigt lärande

Syftet med Managing Customer Information (MCI) projektet är att förflytta EPA, bolagets gemensamma masterdatalösning för hantering av kundinformation, till nya lösningar. De nya lösningarna ska möjliggöra effektiv hantering av gemensam masterdata, till exempel kunder och finansiella motparter, och också göra det möjligt att i de olika kundmötena i realtid ha tillgång till den kundinformation som krävs för att realisera marknadens bästa kundmöte. De nya lösningarna är dels ett standardsystem med underliggande Linux, Unix och JBOSS, dels ett operativt data- och tjänstelager i Microsoftmiljöer.

Top Skills
Flerårig erfarenhet av arbete inom IT-utveckling
Djup erfarenhet av agila arbetssätt, scrum/kanban, med mycket god teknisk förståelse
Du har relevant akademisk utbildning och goda kunskaper både skriftligt och muntligt i engelska och svenska.
Mycket god samarbetsförmåga
Kommunikativ med förmåga att skapa väl fungerande samarbeten med andra delar av organisationen
Har mod och erfarenheter av att hantera konflikter och du trivs i en föränderlig miljö med stort utvecklingsfokus, högt tempo och flexibilitet

Meriterande
Gärna erfarenhet av att ha arbetat med lean-agila team inom ramverket SAFe
Användande av Azure DevOps som agilt projektledningsverktyg
Bank och Försäkring