Closed

Riskanalytiker

Posted 11 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Risk & Avkastningsanalys är del av organisationens livs kapitalförvaltningsgrupp.
Gruppen arbetar nära övriga avdelningar inom bolaget och ansvarar primärt för risk & avkastningsanalyser, post- & pre-trade kontroller mot relevanta styrdokument samt rapportering till uppdragsgivarna. För närvarande består teamet av åtta medarbetare fördelat mellan gruppen Analys & Utveckling och gruppen Middle Office.

I samband med planerad frånvaro under 2022 är Analys & Utveckling i behov av att förstärka teamet med en riskanalytiker.

Ansvarsområden
Portfölj och investeringsanalyser (inkl hållbarhet)
Risk & Avkastningsanalyser med fokus på marknadsrisker (inklusive kapitalkravsberäkningar med Solvency 2 intern modell)
Pre-trade kontroller vilket inkluderar involvering i den månatliga portföljkonstruktionsprocessen (Strategic Asset Allocation) tillsammans med Investering.
Övriga löpande leveranser
Förändringsarbete

Vi har ett flexibelt arbetssätt där en stor del av arbetsuppgifterna bedrivs på distans.

Top Skills
Relevant utbildning inom finansiell matematik, statistik och/eller ekonomi eller motsvarande
5-10 års erfarenhet inom finansiella marknader, gärna från försäkring, bank eller annat finansiellt företag
God förståelse för finansiella instrument och marknadsrisker
Erfarenhet från arbete med risk och avkastningsanalyser
Meriterande om du har arbetat med kapitalkravsberäkningar inom Solvens 2, portföljutvärdering, portföljkonstruktion och hållbarhetsfrågor tidigare.

Som person är du en självgående och intresserad individ som trivs i en arbetsmiljö med hög förändringstakt

I projektet kommer du representera organisationen och säkerställa att den kravbild vi har på lösningen infrias. Du kommer leda och samverka med utvecklare som tillhör andra leverantörer, anställda på organisationen samt ansvarig arkitekt inom området.