Closed

Projektledare Telekom

Posted 2 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsulten har i uppdrag att strukturera om telefonihelpdeskfunktionen för att möta de nya möjligheterna i nytt telefoniavtal. I samband med detta ska även konsulten etablera en teknisk förvaltning för den regionala telefoniförvaltningen inom regionen

Top Skills
Konsulten ska vara på kompetensnivå 4 inom aktuell roll (se kompetensmatris för definition)
Har etablerat rutiner och processer för servicedesk till minst fem olika offentliga verksamheter
Har etablerat minst 10 leverantörsavtal med operativ och taktisk telefoniförvaltning inom offentlig verksamhet
Har mycket god kunskap inom LAN, WAN och mobil inomhustäckning (beroenden för telefonfunktionen) och ska ha genomfört upphandlingarinom dessa tre områden
Har en god kunskap om hur en servicedesk för telefoni arbetar utifrån ex. att skilja på IT och telefoniärenden, eskaleringsprocess, kunskapsdatabas osv.
Har skapat interna processer och rutiner baserade på PM3 och ITIL
Har etablerat rutiner och processer mot leverantör ex. incidenthantering SLA-uppföljning, Samverkanshandbok och samverkansmöten
Har minst två års erfarenhet av löpande förvaltning inom telefoni
Har erfarenhet av Telias portal Service Desk Web inom telefoni.
Har tagit fram förvaltningsplaner, budget och tjänstebeskrivningar inom telefoniområdet
Har genomfört minst 10 upphandlingar med mer än 2000 användare inom offentlig verksamhet
Har lång erfarenhet av leverantörsförhandlingar
Har utfört integrationer av system/portaler mellan beställare och telefonileverantör i offentlig verksamhet  
Har minst 10 års erfarenhet som telefonikonsult