Open

Projektledare

Posted 2 weeks ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Nu söker vår kund en projektledare som ska ta ansvar för att leda deras förstudie för flytt av deras nuvarande applikation till Cloud. Projektledaren ska jobba integrerat med teamet och använda den djupa kunskap som teamet har om applikationen.
Du ska kunna integrera dig och verka som en del av teamet och samtidigt driva förstudien mot en tydlig riktning som leder till ett beslutsunderlag som är itererat och förankrat med applikationens kunder.

Top Skills
Driva förstudier i en agil miljö
Föra integritetsfull och relationsskapande dialog med externa leverantörer
Navigera i stora komplexa organisationer med många intressenter
Gärna ha drivit projekt inom retail/dagligvaruhandel

Soft Skills

Bra på att skapa engagemang, samsyn och goda relationer
Bra på att kommunicera – vara lyhörd och aktivt lyssnande
Leverans- och målfokuserad
Lösningsorienterad och en förmåga att se förbättringsmöjligheter och anpassningar
Pragmatisk med förmåga att hantera otydligheter och förändringar
Leveransinriktad med ständig fokus på mål och förmåga att ge energi och kraft i utmanande situationer
Goda ledaregenskaper, förmåga till såväl visionärt som coachande ledarskap
Kunna sätta tydliga mål och klargöra förväntningar
Kunna skifta mellan att ha ett strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv
Kommunicera målgruppsanpassat