Open

Projektadministratör Nätverkstransition

Posted 3 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Job Description

Projektadministratör Nätverkstransition till Haninge kommun.
Haninge Kommun har en multisourcad IT- och Telefonidrift som styrs av en centralt placerad IT-enhet. Just nu pågår transistion och transformation av Nätverk (LAN & WAN) och Telefoni där kommunen går från eget ägande av utrustning till ett avtal baserat på köp av tjänst. Förändringen drivs som ett projekt med fyra delprojekt kopplat till de fyra nya leverantörerna. Projektet behöver omgående kompletteras med en projektadministratör.

Som projektadministratör i projektet arbetsleds du av huvudprojektledaren och ingår i projektteamet.
Projektet styrs av objektsägaren för Nätverk, tillika IT-chefen, tillsammans med en styrgrupp.
Uppdraget omfattar bl.a.
skapa struktur och ordning i dokumentation samt rapportering
följa upp pågående aktiviteter i projektets Teams-yta.
vara kontaktpunkt för verksamheterna som berörs av transitionen.
samordna och stödja projektkommunikationen

Målet med uppdraget är att vara ett gott stöd till projektet och att med struktur, ordning och reda samt social kompetens bidra till att Haninge Kommuns nätverk förbättras.
Uppdraget är ett heltidsuppdrag (100%) och förväntas startas omgående och pågå under projektet som är planerat att avslutas i oktober efter att de nya avtalen trätt i kraft 15 september. Projektet kommer att löpa även under sommarperioden, ev. med någon mindre omfattning, då tillgången till verksamhetslokaler så som skolor är god under sommarlovet.Under rådande coronapandemin anpassas uppdraget till aktuella restriktioner och lokala beslut avseende distansarbete. Uppdraget kan alltså komma att utföras både på distans och fysiskt på plats i Haninge Kommun.

Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
Konsulten ska säkerställa tillgång till egen dator och mobiltelefon under uppdraget.
Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Börkrav
Erfarenhet av liknande uppdrag inom IT-transitioner, ska styrkas med en kort uppdragsbeskrivning och kontaktuppgifter till referens : Ja
Erfarenhet av projektkommunikation till stora intressentgrupper samt leverantörer. : Ja
Personliga egenskaper

Strukturerad och organiserad, kan säkerställa god ordning på underlag och ingående information på sådant sätt att det är lättförståeligt för andra.
Kommunikativ, kan anpassa budskap till mottagare och syfte i tal, text och bild
Analytisk, kan dra slutsatser av komplexa och omfattande situationer och informationsmängder
God social förmåga, ger förtroende och lyssnar in omgivningen
Lösningsorienterad genom flexibilitet och anpassningsförmåga
Resultatorienterad, kan föreslå och genomföra det som är nödvändigt för att klara uppdraget och tidplanen.

Top Skills
Stor erfarenhet av projektadministration
Stor erfarenhet av kanban och agilt arbete
Hög digital mognad och stor erfarenhet av Teams
Mycket strukturerat och organiserat arbetssätt
Mycket god kompetens inom MS-Office
Konsulten ska kunna tala och skriva svenska språket flytande