Open

Produktansvarig till teamet Product & Design

Posted 6 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vill du följa med oss på resan mot en fossilfri framtid?
På Vattenfall har vi beslutat oss för att göra ett fossilfritt liv möjligt inom en generation.
Nu söker Vattenfall Värme en produktansvarig som vill vara med och säkerställa Vattenfall Värme som attraktiv Energipartner genom vårt produktutbud inom värme och kyla.

Din roll som Produktansvarig
I din roll som Produktansvarig kommer du tillsammans med andra produktansvariga, primärt att ansvara för att löpande säkerställa och vidareutveckla produkter i samspel med kundernas förväntningar inom den marknad vi agerar på samt baserat på gällande lagar och branschregler. Ditt huvudfokus kommer kretsa kring avtal och processer kopplade till värme och kyla samt kopplade tjänster. Du driver en kontinuerlig förbättringsprocess inom ditt område likväl som driver utveckling för tillkommande lösningar inom värme och kyla. Du är med och skapar nya affärsmodeller, produkter och tjänster likväl som initierar och driver förbättringsinitiativ och regelefterlevnad inom ramen för den befintliga portföljen. Din initiativtagarförmåga tas tillvara och hjälper oss att säkerställa en konkurrenskraftig produktportfölj.

Arbetet drivs i tätt samarbete med kollegor inom teamet samt i tvärfunktionellt samarbete med andra avdelningar, framförallt Säljteamen, Affärsutveckling, Marketing, Controlling, Legal, PRA och Inköp. Arbetet är en viktig del i att säkerställa och förstärka vår affär samt utveckla relationen med våra kunder.

Information om verksamhet & team
Vattenfall Värme är en europeisk leverantör av el, värme och kyla med verksamheter som hjälper våra kunder att styra om mot ett fossilfritt liv. Vi är drygt fyra tusen anställda som levererar fjärrvärme, fjärrkyla integrerade energilösningar och ånga till industrier, fastighetsägare och privatpersoner i fyra länder med vårt huvudkontor i Solna.

I Sverige levererar vi fjärrvärme, fjärrkyla integrerade energilösningar och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner.
Värme Sverige är den fjärde största fjärrvärmeleverantören i Sverige och levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder.
Vi erbjuder även integrerade energilösningar till fastighetskunder.
Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en viktig roll i det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.

I teamet Product and Design jobbar vi strategiskt, taktiskt och operativt för att säkra kundfokuserade och konkurrenskraftiga erbjudanden som stärker Vattenfall Värme som Energipartner till våra kunder..

Arbetsuppgifter
I din roll som Produktansvarig kommer du primärt att ansvara för att löpande säkerställa och vidareutveckla produkter i samspel med kundernas förväntningar den marknad vi agerar på samt inom ramen för lagar och branschregler.
Ditt huvudfokus ligger på avtal kopplade till värme och kyla där du driver en kontinuerlig förbättringsprocess fjärrvärme likväl som för tillkommande lösningar inom värme och kyla.
Du är med och skapar nya affärsmodeller, produkter och tjänster likväl som initierar och driver förbättringsinitiativ och regelefterlevnad inom ramen för den befintliga portföljen.
Din initiativtagarförmåga tas tillvara och hjälper oss att säkerställa en konkurrenskraftig produktportfölj.

Arbetet drivs i tätt samarbete med övriga produktansvariga kollegor inom teamet samt i tvärfunktionellt samarbete med andra avdelningar, framförallt Säljteamen, Affärsutveckling, Marketing, Controlling, Legal, PRA och Inköp.
Arbetet är en viktig del i att säkerställa och förstärka vår affär samt utveckla relationen med våra kunder.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hålla samman och driva igenom roadmappen för portföljen
Säkerställa och koordinera för god funktion och regelefterlevnad
Analys av marknad och kundinsikter samt produktportföljen med förslag till initiativ för stärkt kundnöjdhet, konkurrenskraft och lönsamhet.
Driva produktutvecklings/produktimplementations projekt

Önskvärda personliga egenskaper utöver kompetenser
För att trivas i rollen tror vi att du är en driven, kundfokuserad och prestigelös teamspelare som är nyfiken och har lätt att sätta dig in i nya områden. En kultur som är öppen och inkluderande är en självklarhet för dig. Du tycker om att skapa ordning och reda och att säkerställa affärsmässighet, tydlighet och funktion . Du brinner för energifrågor och inspireras av resan mot ett fossilfritt liv inom en generation. Slutligen ser du fram emot att få bygga nätverk inom och utanför organisationen och att driva igenom frågor i olika delar av en komplex organisation som ibland kan kräva både envishet och tålamod.

Meriterande
Tidigare erfarenhet av förändringsledning, processutveckling och genomförande av projekt. Erfarenhet från energibranschen.

Top Skills
Har god kännedom om fjärrvärmemarknaden och/eller i Energisystem, uppvärmningssystem eller kringliggande tjänster.
Har en relevant akademisk examen inom tex ekonomi, juridik eller teknik.
Med fördel har en bakgrund inom produktansvar/produkthantering/att jobba med utveckling av affärsmodeller
Tycker om att skapa affärsmässighet och tydlighet i relationen med kunden
Trivs i rollen som spindeln i nätet och har lätt för att interagera med olika typer av människor och att bygga relationer.
Är innovativ och ser möjligheter
Har god förmåga och erfarenhet av att driva igenom dina frågor i en komplex organisation.
Har erfarenhet av att driva projekt/tvärfunktionella initiativ
Har en förmåga att ställa analys av kundbehov och marknad likväl som ekonomi och omsätta underlaget i konkreta actions för att säkerställa konkurrenskraftiga och lönsamma produkter.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.