Closed

Power BI konsult

Posted 1 year ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget innefattar vidareutveckling av en Power BI-lösning till Karolinska Institutet med syfte att kunna visa aggregerad data från Microsoft Dynamics, Endeavor CE och Companion. Målsättningen är att kunna visa IT-avdelningens totala leverans samt uppföljningen av interna processer och rutiner i ärendehanteringssystemet CE. Man ska också kunna följa ekonomiska transaktioner mellan IT-avdelningen och verksamheten.

Top Skills
Erfarenhet av att leda och driva projekt
Erfarenhet av att ha arbetat som lösningsarkitekt för QuickView
Erfarenhet av att ha arbetat som lösningsarkitekt gällande Power BI
Erfarenhet av att ha arbetat som lösningsarkitekt för Dynamics
Erfarenhet av att ha genomfört liknande Power BI-uppdrag
Erfarenhet av att bereda underlag, uppföljning och dokumentation