Closed

Operativ programledare för implementering hållbarhetsreglering på 50%

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Till vår kund söker vi en Operativ programledare för implementering hållbarhetsreglering på 50%

Uppdragsbeskrivning
Sedan början av 2021 har försäkringbolaget samlat arbetet med EU-reglering kopplat till hållbarhetsområdet och implementering av detta i ett program. Vi söker nu en konsult som, i rollen som programledare, självständigt ska driva och stötta verksamheten i pågående arbete enligt uppsatt program/projektstruktur.

Programledaren håller i den övergripande programplanen, leder projektledarna och säkerställer så att projekten lever upp till programmets mål och strategi. De projekt som ingår i programmet och som i dagsläget pågår är Taxonomin, Disclosure samt projekt relaterade till ändringar i de delegerade akterna till IDD, MiFiD, Solvency II, etc.

I programledar-rollen ingår även att koordinera PMO:s arbete kring:
Strategi och omvärldsbevakning
Kommunikation och utbildning
Regelverksbevakning och gemensamma tolkning
Styrande dokumentation
Programledaren arbetar också för att beroenden till andra program/projekt och initiativ inom koncernen hanteras, samt sätter upp riktlinjer för dokumentation och spårbarhet inom programmet och projekten.
Programledaren är ett stöd för regelverksägarna i rapporteringen till compliance, koncernledningen och styrelsen.
Programledaren sammanställer den övergripande statusen för programmet, hanterar programbudget, uppföljning samt ansvarar för rapportering till styrgrupp.

Personliga egenskaper
Samarbetsorienterad personlighet
Strukturerad, drivande, leveransfokuserad och kan få saker och ting att hända
Genuint intresse för hållbarhetsområdet
Kommunikativ i både tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av regelverksimplementering
God förståelse för EU-reglering av en hållbar finansmarknad

Top Skills
Ledarerfarenhet av komplexa implementeringsprojekt involverande flera organisatoriska delar av ett företag
God förståelse för och erfarenhet från kapitalförvaltning alternativt försäkringsbolag
God förståelse för och erfarenheter av EU reglering generellt