Open

Office 365 till tillväxtverket

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Job Description

Office 365 med kompetensnivå 3 till Tillväxtverket.
I uppdraget kommer du ingå i teamet “Digital Arbetsplats” och arbeta med att ge support och stöd till användare rörande Office 365-plattformen, inom Tillväxtverket. Du kommer även vara med och ta fram nya arbetssätt, dokumentation och utbildningsmaterial till interna medarbetare, utvärdera funktionalitet som ska adderas till teamsportföljen och även arbeta med framdrift i utvecklingen av Office 365 och andra digitala plattformar. Omvärldsbevakning rörande O365, kommande releaser mm samt identifiering av relevanta ändringar som behöver uppmärksammas inom organisationen är ytterligare delar i rollen.
Uppdraget kommer att hanteras huvudsakligen på distans men det kan också behövas närvara på någon av våra kontor under specifika tillfälle.Du möter medarbetare via ärendehanteringssystemet samt via telefon och i hög utsträckning via teamsmöten och chattar. Du hjälper medarbetarna att hitta lösning på de problem som uppstått eller där medarbetaren inte vet hur systemen kan användas.

Börkrav
Du är van att hantera medarbetare som behöver stöd
Det är meriterande om du har certifieringar inom O365
Du erfarenhet av att supportera Word, Excel, Powerpoint
Stocholm

Top Skills
Erfarenhet av arbete med Microsoft 365-plattformen, med fokus på användarsupport
Du har tidigare arbetat med felsökning i Microsoft-miljöer
Du har tidigare arbetat med framställning av dokumentation och utbildningsmaterial
Du har stor vara av att arbetat med Teams, Sharepoint, Onedrive, mm inom O365 online
Du är van att arbeta med omvärldsbevakning rörande O365, kommande releaser mm samt kan att identifiera relevanta ändringar som behöver uppmärksammas inom organisationen