Closed

Molnarkitekt

Posted 3 weeks ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Iver söker för närvarande en erfaren molnarkitekt för att utveckla en anslutningslösning för verksamhet och kundkonto personal.
Ansvaret för detta uppdrag inkluderar att hjälpa till med en teknisk GAP-analys som jämför den nuvarande lösningen med det önskade resultatet, och arkitekturen och utformningen av en eventuell lösning som följer Ivers säkerhetsriktlinjer och bästa praxis.

Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med Agile-metoder är en extra bonus, liksom förmågan att arbeta i en dynamisk miljö med individer från olika organisationer inom företaget.

Top Skills
Identitets- och åtkomsthantering inklusive autentisering och auktorisering, lösenordshantering och fjärråtkomst hantering och tillhörande policyer och procedurer för att stödja användningen av dessa tekniker.
Säkerhetsinformation och händelsehantering
ISO / IEC 27001
Utveckling av ytterligare säkerhetspolicyer, processer och procedurer efter behov för att skapa en lösning som följer Ivers säkerhetsriktlinjer och branschens bästa praxis.
Logghantering inklusive att bygga en ram kring vilken information som ska loggas i både gransknings- och systemloggar, varningar, loggåtkomstsäkerhet, loggskydd och policyer kring granskning, lagring och arkivering av loggar.
GDPR
Nätverksanslutning inklusive användning av Jump Servers för åtkomst till flera domäner.
Microsoft Teams, Word, Visio, Excel och PowerPoint