Closed

Expert IT-drift

Posted 3 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget innebär att bistå i sammanhållning och planering inom it-driftsmiljöområdet avseende myndighetens pågående förändringsarbete men också att möta behov att driftsätta nya systemlösningar. I uppdraget ingår ett ansvar för att operativt styra och råda teknisk personal och leverantörer/konsulter. Konsulten ska med ett lösningsorienterat synsätt analysera och bedöma beroenden samt risker i itmiljön. Konsulten ska även leda genomföranden av planerade ändringar och aktiviteter inom området.

Den erbjudna konsulten ska ha förmåga att utvärdera komplexa it-miljöer och ha en mycket god förmåga att förmedla både kunskap och budskap oavsett mottagare, skriftligt och muntligt. Uppdraget kan även komma att utvidgas till att inbegripa andra uppdrag inom området.

Referensuppdrag

För att styrka ovanstående kravuppfyllnad ska anbudsgivaren bifoga två (2) beskrivningar av liknande referensuppdrag utförda av erbjuden konsult. Referensuppdragen ska ha omfattat minst 800 timmar vardera och uppdraget ska ha genomförts under de senaste tre (3) åren räknat från sista svarsdag.

Ett i rollen som sammanhållande tekniskt ansvarig för att operativt styra och råda teknisk personal och leverantörer/konsulter
ett i rollen där den egna tekniska kunskapen har används för att kontinuerligt bedöma beroenden och risker i it-miljön för att korrekt prioritera det fortsatta arbetet.

För att kunna verifiera lämnade uppgifter ska kontaktuppgifter lämnas till beställaren av uppdragen. Referenterna bör vara vidtalade och vid eventuell kontakt från Folkhälsomyndigheten kunna vitsorda att anbudsgivaren utfört uppdraget med avtalad kvalitet, inom angivna leveranstider och med god samarbetsförmåga för att referensuppdragen ska kunna godkännas.

Meriterande
Mycket god erfarenhet av att styra i förändring.
Mycket god kunskap inom området för (internet)kapacitet.
Mycket god aktuell kunskap inom it-och informationssäkerhetsområdet.
Mycket god kunskap kring avrop av kompletterande tjänster till ny teknik inom området.

Top Skills
Minst av 9 års erfarenhet av IT-drift i större komplexa miljöer
Djup teknisk kunskap inom datacentermiljö (servrar/lagring/backup), nätverk, datakommunikation, brandväggar, företrädesvis inom produkter från HP, Cisco, Netapp
Mycket god erfarenhet från implementering av system, egenutvecklade eller inköpta, från utveckling/test till produktionssättning