Open

Databas utvecklare

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Myndigheten har behov av två (2) konsulter, som primärt ska arbeta som databasutvecklare.
Uppdraget avser resursförstärkning IT-förvaltning av E- hälsa, IT-komponenter och dess datalager, även arbete i projekt kan förekomma.

Avtalet kan förlängas vid 2 tillfällen, med 6 månader i taget. Stationeringsort för uppdraget är myndighetens lokaler i Stockholm. Det är möjligt att utföra delar av uppdraget på distans dock ska detta ske i dialog med uppdragsgivaren.

Top Skills
Myndigheten kan komma att kontakta angiven referensperson för att verifiera att uppgifterna i anbudet stämmer. För att referensen ska vara godkänd ska konsulten ha utfört tidigare uppdrag utan större avvikelser avseende kompetens, avtalad tid, och kvalitet.
ska ha minst tio (10) års erfarenhet av utveckling med Oracle Databaser och PL/SQL. Minst tre (3) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.
ska ha minst tio (10) års erfarenhet av SQL.
ska ha minst tre (3) års erfarenhet av arbete i Oracle Exadata miljö. Minst tre (3) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.
ska ha minst tre (3) års erfarenhet av versionshantering med Liquibase. Minst tre (3) år av arbetslivserfarenheten ska vara förvärvad någon gång under den senaste femårsperioden.
ha relevant akademisk examen inom it/data eller likvärdig utbildning alternativt kunskap förvärvad genom arbete.

Meriterande
ha erfarenhet av Toad eller SQL Developer som databasutvecklingsverktyg.
ha erfarenhet av komplexa och transaktionsintensiva system.
erfarenhet av arbete med Oracle APEX.
ha erfarenhet att arbeta i en i IT-förvaltning med databasutveckling.
konsult bör ha erfarenhet av utveckling inom E-recept området.