Closed

Chef för IT-enhetsstöd

Posted 6 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden är inne i en spännande förändringsresa där vi bl a håller på att Framtidssäkra IT genom förflyttning till Molnet. Dessutom pågår en implementation av ramverket SAFe. Samtidigt skapar den digitala transformationen nya möjligheter och krav på snabba IT-leveranser och tätt samarbete med verksamheten då vi moderniserar och introducerar ny teknik.
Kraven på IT-verksamheten ökar med nya regelverk, högre krav på Informations- och IT-säkerhet, dataskydd, leverantörsstyrning samt hållbarhet. IT-verksamheten har en komplex distribuerad IT-miljö.
Antalet digitala tjänster och externa aktörer ökar.
Avdelningen IT-Enhetsstöd ansvarar för att underlätta för IT-medarbetare att följa processer, regelverk och riktlinjer, stötta i förändring och säkerställa övergripande strukturer inom IT-Enheten.
Arbetet, exempelvis verksamhetsplanering och uppföljning, inklusive ekonomi, utförs i tätt samarbete med IT-chef och IT-ledning.

Implementationen av SAFe innebär en förändringsresa mot tvärfunktionella team.
Vi tar nu ett steg mot att samla generella kompetenser som verksamhetsutvecklare IT, projektledare, kravledare och IT-arkitekter på avdelning IT-enhetsstöd.

Om tjänsten
Vi söker en konsult som kan vara avdelningschef till IT-Enhetsstöd, Avdelningen ansvarar för en GRC funktion, som ska byggas upp under 2024 i samband med implementation av Dora regelverket.
Avdelningen ansvarar även för verksamhetsutveckling IT, att underlätta för IT-medarbetare att följa processer, regelverk och riktlinjer, stötta i förändring och säkerställa övergripande strukturer inom IT-enheten. Arbetet utförs i tätt samarbete med IT-chef och IT-ledning.

I rollen ingår personal- och budgetansvar.
Avdelningen består av generella IT-kompetenser som Verksamhetsutvecklare, Kravanalytiker, Projektledare, IT-arkitekter och Informationsarkitekter, totalt 15 st medarbetare och konsulter.
Avdelningschefen rapporterar till IT-chef och ingår i IT:s ledningsgrupp.
Som ledare för gruppen IT- Enhetsstöd söker vi dig som trivs i en miljö med stort eget ansvar, med möjlighet att påverka och driva förändringsarbetet inom IT.
Ansvar på taktisk/strategisk nivå för övergripande strukturer på IT-Enheten.
Ansvar för gruppens operativa verksamhet, genom att sätta mål/riktning samt följa upp leveranser.

Det ingår i rollen att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska förstå strategier och mål, att säkerställa rätt kompetens och bemanning (både egen personal och konsulter) och kultur samt öka kunskapen om och utveckla IT-enhetens arbetssätt och strukturer.

Top Skills
Ledarerfarenhet från IT-verksamhet, erfarenhet av att jobba på strategisk nivå inom IT.
Mycket god kunskap om IT, dvs IT-stacken, IT:s processer på en helhetsnivå, systemutvecklingsprocesser/modeller, vision om utveckling, systemförvaltning och leverantörsstyrning
Mycket god förändringsledningskompetens
Ledarskapserfarenhet från regelstyrd verksamhet
Högskoleutbildning eller motsvarande

Personliga egenskaper
Du är prestigelös, pragmatisk och trivs allra bäst i samverkan med andra.
Du är en kommunikativ och entusiasmerande förändringsledare som är van vid att coacha dina medarbetare.
Du ser potentialen både i individ och team.
Du har en förmåga att se helhet och sortera frågor. Du kan verka på strategisk nivå samtidigt som du stöttar dina medarbetare.

Kunden har delegerat ledarskap och aktivt medarbetarskap.
Din primära uppgift är att skapa förutsättningar för människor att växa och ta ansvar.
Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga, dvs du är trygg i dig själv, har en god social förmåga och får med dig människor.
Du kan genom din kommunikation skapa tydlighet och engagemang.