Closed

Agil coach till IVO

Posted 2 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vill du vara med och bidra till att Sverige har en god och säker hälso- och sjukvård samt omsorg?
IVO söker nu en Agil coach som är kunnig i den agila processen och har en stark kraft att fortsätta driva den kulturella och organisatoriska omvandlingen vi påbörjat.

Vi utvecklar system som används dagligen av medarbetare på IVO och av vård- och omsorgsgivare i Sverige. Det handlar om såväl interna applikationer som tjänster på ivo.se. Vi vill verka för att skapa lösningar som är ändamålsenliga och som hålls högt av användarna.

IVO arbetatar sedan en tid tillbaka med att ta fram en strategisk inriktning för myndighetens gemensamma arbete. Några av nyckelorden är att arbeta mer i team och med agila arbetssätt. Uppdraget innebär dels att fortsätta arbetet med att ge myndighetsledningen en ökad förmåga inom digitalt ledarskap, men även inom agila arbetssätt och kultur. Som agil teamcoach stöttar och coachar du även våra fem agila team så att de kan utvecklas, bli autonoma och ständigt förbättras. I din roll överför du kunskap, effektiviserar teamprocesser och uppmuntrar teamen till förbättringar. Du kombinerar coaching och mentorskap i syfte att hjälpa organisationer och team att fungera bättre. En person, som utan att själv ha en fast plats i organisationen, leder utvecklingen av en organisation mot fastställda mål. Det handlar både om facilitering, det vill säga att genom att ställa rätt frågor och ta bort hinder för kommunikation få personer i organisationen att själva driva förändring, och om utbildning genom att som agil coach själv bidra med sin erfarenhet.

Generell beskrivning
Arbetet bedrivs enligt den agila metoden Scrum och leds av IVO.
Arbetet bedrivs i (3-veckor) sprintar. I teamen ingår medlemmar från IVO samt konsulter.
Teamets medlemmar ansvarar för utveckling och förvaltning av system och applikationer.
Anlitade konsulter använder IVO:s utrustning i form av klienter och mobiler.
Utvärdering kan ske antingen vid intervju eller arbetsprov. IVO kommer fästa stor vikt vid konsulternas personliga egenskaper, utöver teknisk kunskap.
Teamarbetet kommer till stor del ske on-line/digitalt med krav på stor delaktighet, vilket bland annat innebär påslagen kamera. Vi förutsätter därför att man som konsult har god vana av digitala möten.
Du kommer rapportera till myndighetsledningens stödfunktion.

Top Skills
Är certifierad scrum master (CSM)
Är certifierad produktägare (CSPO)
Har betydande erfarenhet av arbete som agil coach för ledningsgrupper
Har god färdighet i att coacha organisationer inom agilt arbetssätt och att ha drivit genom agila transformationer över flera team
Har god kännedom om agila ramverk t ex Scrum och SAFe
Utvärdering av de personliga egenskaperna kommer att ske vid en eventuell intervju

Börkrav
God facilitator
Har betydande erfarenhet av att utbilda och coacha Scrum Masters, Produktägare och team
Har djupa tekniska kunskaper inom agil utveckling såsom continuous delivery och devops
Relevanta utbildningar inom ledarskap, coaching och arbetssätt
Är väl förtrogen med agil systemutveckling och testning
Dokumenterad erfarenhet av att utbilda och coacha inom IT-arkitektur
Dokumenterad erfarenhet från myndighet vad gäller agil utbildning och coacing
Kan arbeta med Scrum-tavla i Azure DevOps

Personliga egenskaper
Lagspelare; Har erfarenhet av att ha arbetat i team och trivs med det. Uppskattar att ha gemensamma mål och att lösa utmaningar tillsammans. Bidrar med en positiv anda
Kommunikation; Kan kommunicera konstruktivt med både teamkamrater och personer i verksamhetensamt har förmågan att skapa ömsesidig förståelse.
Missförstånd sker sällan
Problemlösning; Är en god problemlösare.
Belyser olika sidor i ett problem innan lösningar föreslås.
Kan tänka i termer av fler lösningar och dellösningar.
Ser nyttan i att prova en lösning så snart som möjligt för att få tidig feedback